Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Statistički podaci

dyerware.com

 

dyerware.com

*Parnice 2014. prenesene na novouspostavljeni sud u Đakovu: 36   

 

dyerware.com

 

dyerware.com

 

dyerware.com

 

dyerware.com

 

dyerware.com