Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Statistički podaci

dyerware.com
dyerware.com

*Parnice 2014. prenesene na novouspostavljeni sud u Đakovu: 36   

dyerware.com
dyerware.com
dyerware.com
dyerware.com
dyerware.com