Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Osobna nesposobnost stranaka (zapreke)

U važećem zakonodavstvu postoji 12 kanonskih zapreka božanskog ili crkvenog prava koje čine osobu nesposobnom za valjano sklapanje ženidbe. Zapreka je takva vrsta ženidbene smetnje koja izvjesnim osobama, zbog neke njihove osobne vlastitosti ili svojstva ili manjka, ne dopušta sklapanje valjane ženidbe.

S obzirom na razlog, osobne zapreke mogu se podijeliti u 4 skupine:

1. zapreke koje se odnose na fizičku nesposobnost:

– pomanjkanje životne dobi (kan. 1083);

– prethodna (prije privole) i trajna spolna nemoć (kan. 1084);

2. zapreke koje se odnose na pravnu nesposobnost:

– prijašnja ženidbena veza (kan. 1085);

– različitost vjere (kan. 1086);

– sveti red (kan. 1087);

– javni doživotni zavjet čistoće u redovničkoj ustanovi (kan. 1088);

3. zapreke koje se odnose na neko kažnjivo djelo:

– otmica ili zadržavanje ženske osobe radi sklapanja ženidbe (kan.1089);

– zločin brakoubojstva (kan. 1090);

4. zapreke koje se odnose na neki rodbinski odnos:

– krvno srodstvo (kan. 1091);

– tazbina (kan. 1092);

– javna ćudorednost (kan. 1093);

– zakonsko srodstvo (kan. 1094).

Osoba koja bi sklopila ženidbu, a od zapreke od koje je moguće dobiti oprost nije zatražila i dobila oprost, sklapa nevaljanu ženidbu.

Od zapreka crkvenoga prava može se dobiti oprost od mjerodavne crkvene vlasti jer je te zapreke ustanovila Crkva i one ostaju pod njezinom vlašću. Zapreke crkvenoga prava su: pomanjkanje dobi u određenim granicama, različitost vjere, sveti red, javni doživotni zavjet čistoće u redovničkoj ustanovi, otmica ili zadržavanje ženske osobe, zločin brakoubojstva, krvno srodstvo u pobočnoj liniji, tazbina, javna ćudorednost i zakonsko srodstvo. Zaprekama crkvenoga prava podložni su samo oni koji su kršteni u Katoličkoj Crkvi ili koji su u nju primljeni nakon krštenja.

Od zapreka božanskoga prava ne može se dati oprost jer Crkva nad njima nema nikakve vlasti. Općenito je mišljenje da su zapreke božanskoga prava, naravnoga ili pozitivnoga, sljedeće: potpuna spolna nemoć, prijašnji ženidbeni vez i krvno srodstvo u pravoj liniji. Zaprekama božanskoga prava podložni su svi ljudi, pa i oni koji nisu kršteni.

U sudskoj praksi vrlo se rijetko pojavljuju zapreke kao kanonski razlog ništavosti ženidbe.

O pojedinim zaprekama vidi više: N. ŠKALABRIN, Ženidba. Pravno-pastoralni priručnik, Đakovo, 1995.