MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Ako se utvrdi ništavost ženidbe, znači li to da su stranke slobodne i da mogu sklopiti novu ženidbu u Crkvi?

Da. Presuda kojom je utvrđena ništavost ženidbe vrijedi za obje stranke, osim ako je jednoj ili objema strankama u presudi stavljena zabrana sklapanja nove ženidbe. Zabrana donesena u presudi priječi sklapanje nove ženidbe prije nego se utvrdi sposobnost stranaka za ženidbu i njihova ispravna namjera.
Ispišite stranicu: