MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Smatram da sam sklopio nevaljanu ženidbu zbog razloga psihičke naravi. Koje dokaze treba podastrijeti Sudu?

Sudu je potrebno dostaviti medicinsku dokumentaciju i/ili će biti potrebno da se stranka odazove na sudsko vještačenje. Bez medicinske dokumentacije i/ili vještačenja ne može se steći moralna sigurnost o nemogućnosti stranke da zbog razloga psihičke naravi preuzme ženidbene obveze.
Ispišite stranicu: