MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Brzi linkovi

Mjerodavno sudište

Crkva nad ženidbom katolika, makar samo jedna stranka bila katolička, ima vlastitu i isključivu mjerodavnost. Ženidbene parnice krštenih po vlastitom pravu pripadaju crkvenome sucu. Parnice o samo građanskim učincima u netaknutoj su mjerodavnosti svjetovne vlasti. Samo građanski učinci su oni koji ne diraju u bit ženidbe ni u njezina svojstva ili bitne sastojke, kao što su ekonomske obveze, miraz, nasljedstvo, ime i sl. Parnice o tim učincima, koji pripadaju svjetovnom redu, u mjerodavnosti su svjetovne vlasti.

Mjerodavni sud prvoga stupnja je:

1° sud mjesta u kojemu je slavljena ženidba;

2° sud mjesta u kojemu jedna ili obje stranke imaju prebivalište ili boravište;

3° sud mjesta u kojemu se stvarno treba prikupiti većina dokaza.
Ispišite stranicu: