MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Mogu li tražiti izuzeće svjedoka što ih je predložila druga stranka u postupku?

Stranka može zahtijevati isključenje svjedoka ako se prije ispitivanja svjedoka dokaže opravdan razlog za isključenje. Isključenje treba podnijeti u roku. Isključenje svjedoka, koje se traži od suca, moguće je uz dva uvjeta: 1) da zahtjev bude obrazložen opravdanim razlogom koji se mora dokazati; 2) da zahtjev bude podnesen prije ispitivanja. O isključenju odlučuje predsjednik sudskog vijeća.
Ispišite stranicu: