MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

O svjedocima

Nisu slična. Na crkvenom sudu u redovitom sudskom postupku za vrijeme preslušanja tužitelj, tužena stranka i svjedoci nisu prisutni u isto vrijeme, osim ako sudac procijeni da je to nužno. Ono što se izjavljuje tijekom preslušanja ulazi u zapisnik koji na kraju preslušanja potpisuju svi prisutni. Tužitelj, tužena stranka i svaki svjedok preslušavaju se zasebno. U slučaju kraćeg postupka pred biskupom, sudac istražitelj treba na jednom ročištu prikupiti sve potrebne dokaze.
Potrebno je predložiti onoliko svjedoka koliko Vi smatrate da je najbolje za Vas. Iskaz jednoga svjedoka ne može dati potpuni dokaz, osim ako se radi o službenom svjedoku koji daje izjavu o stvarima što ih je vršio po službenoj dužnosti ili ako okolnosti stvari i osoba savjetuju što drugo. Dva svjedoka upoznata sa situacijom bolje su rješenje nego nekoliko njih koji znaju nešto ili ne znaju ništa. U sudskoj praksi obično je dobro da postoji tri ili pet svjedoka koji mogu svjedočiti o predmetu spora i o vašem poznavanju prije, za vrijeme i nakon sklopljene ženidbe.
Ne može se unaprijed reći koliko će trajati preslušanje. To ovisi o predmetima spora, o dinamici bračne zajednice i njihovim saznanjima.
Stranka može predložiti pitanja prema kojima zahtijeva da se njezini svjedoci ispitaju. Ako stranka u propisanom roku ne podnese pitanja za ispitivanje svjedoka, smatra se da je odustala od toga.
Stranka može zahtijevati isključenje svjedoka ako se prije ispitivanja svjedoka dokaže opravdan razlog za isključenje. Isključenje treba podnijeti u roku. Isključenje svjedoka, koje se traži od suca, moguće je uz dva uvjeta: 1) da zahtjev bude obrazložen opravdanim razlogom koji se mora dokazati; 2) da zahtjev bude podnesen prije ispitivanja. O isključenju odlučuje predsjednik sudskog vijeća.
Svjedoci u postupku prije ili poslije preslušanja polažu propisanu prisegu »da će govoriti istinu« ili »da su govorili istinu«.
Recite im samo da kažu istinu i da se odazovu na poziv suda.
Uvijek ima svjedoka (majka, otac, kum/kuma, prijatelj/prijateljica, rođaci, kolege s posla, osobe s kojima ste pričali u vremenu zajedničkoga hodanja o motivima sklapanja ženidbe i kasnije o bračnom životu, problemima, poteškoćama...). Bez svjedoka i isprava suci ne mogu postići moralnu sigurnost o ništavosti ženidbe. Ako nema ključnih svjedoka, nije razborito ulaziti u sudski postupak. Ako stranka ne posjeduje neku od isprava potrebnu za dokazivanje, bilo bi korisno pribaviti je u dogovoru s drugom stranom. To se napose odnosi na isprave koje se odnose na čuvanje službene tajne. Stranke neka ne prikupljaju isprave na nezakoniti način.
Tužitelj i tužena stranka predlažu i informiraju svjedoke da su ih predložili, a sud poziva svjedoke u predviđeno vrijeme na preslušanje. Dužnost je stranaka u postupku osigurati svjedoku sve potrebno za dolazak u sjedište suda ili u neku od podružnica. Sud nema ovlasti prisiliti svjedoka da dođe na preslušanje, a i svjedok koji ne dolazi s voljom na sud dati iskaz o istini stvari, često je nekoristan za postupak.
Izjava putem telefona ne ulazi u dokazni postupak i nema nikakvu dokaznu snagu. Suci ne razgovaraju putem telefona sa strankama o meritumu stvari. U iznimnim slučajevima, da se što prije dođe do rješenja predmeta, sudac ili bilježnik mogu telefonom potaknuti stranku da odgovori na pismeni upit ili da dođe na sud. Sud sa strankama komunicira isključivo pisanim putem. Isto tako, stranka se može u bilo kojem trenutku postupka obratiti sudu pisanim putem.
Ispišite stranicu: