MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Dolazi li se danas lako do presude proglašenja ništavosti ženidbe?

Ne. Sud ne dolazi lako do presude o ništavosti ženidbe jer to nije u njegovoj moći. Sud do presude može doći jedino (»lako«) ako suci postignu dostatnu moralnu sigurnost da je određena ženidba nevaljano sklopljena na sam dan vjenčanja i to iz kanonskih razloga. Moralnu sigurnost suci postižu na temelju izjava stranaka u postupku, svjedoka, stručnih mišljenja, isprava, očevida... Na lakoću donošenja presude najviše utječe istina i sudjelovanje stranaka i svjedoka u postupku. Činjenice govore da se danas donosi više presuda o ništavosti ženidbe nego u prošlosti. Razlog tome leži u činjenici što sudovi zaprimaju više tužbi. Veći broj zaprimljenih tužbi upućuje na krizu kroz koju prolaze ženidba i obitelj. U naše vrijeme ženidba i obitelj prolaze fazu duboke preobrazbe koju možda nijedna druga svjetovna i vjerska ustanova danas nije dočekala, privlačeći, »između svjetlosti i tame«, veoma žive brige onih koji su zainteresirani za sudbinu čovjeka i društva u kojem čovjek živi. Mnoge obitelji takav položaj žive vjerne vrjednotama koje su temelj obiteljske ustanove. Druge su pred svojim zadaćama i dužnostima zapale u nesigurnost i smućenost ili čak u sumnju i neznanje s obzirom na duboki smisao i istinu o bračnom i obiteljskom životu.
Ispišite stranicu: