MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Što će se dogoditi ako tužena stranka ne želi surađivati sa sudom?

Nije dobro ako tužena stranka ne želi surađivati u postupku ili ako namjerno otežava i odugovlači postupak. Ako se tužena stranka, koja je zakonito pozvana na sud, ne odaziva, ne odgovara na poziv, ne javlja se, predsjednik sudskoga vijeća, nakon što pita za mišljenje branitelja ženidbenoga veza, proglašava je odsutnom sa suđenja (oglušnicom) i parnica se nastavlja do donošenja presude. Nesudjelovanje tužene stranke u postupku smanjuje mogućnost utvrđivanja činjenica na temelju kojih se može doći do moralne sigurnosti u donošenju presude.
Ispišite stranicu: