MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Brzi linkovi

Kada se uteći Sudu?

Prije dolaska na Sud savjetujemo svim strankama savjetodavni razgovor:
  • s vlastitim župnikom, tj. župnikom boravišta ili prebivališta tužitelja/tužiteljice,
  • u Uredu za davanje savjeta pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu,
  • u obiteljskom savjetovalištu,
  • s osobom stručnom u kanonskom pravu: crkvenim pravnikom, teologom, vjeroučiteljem, katehetom…
Na temelju savjetodavnog razgovora zainteresirana stranka može dobiti određene informacije o samom postupku proglašenja ništavosti ženidbe i pravnom temelju za pokretanje parnice. U savjetodavnom razgovoru u prvome redu treba vidjeti:
  1. postoji li pravni temelj, tj. ulazi li navedena situacija u kanonske razloge ništavosti ženidbe;
  2. s kojim dokazima stranka raspolaže.
Ako na temelju razgovora sa stručnom osobom uvidite da u Vašem slučaju ne postoji pravni temelj za pokretanje parnice i/ili da nema dokaza, nije razborito podnijeti tužbu jer će takvu tužbu sud odbaciti, a stranka može nepotrebno snositi sudske troškove.

Savjetujemo strankama da ne traže termin za predaju tužbe prije nego što obave predprocesnu ili pastoralnu istragu koja je usmjerena na upoznavanje njihove situacije i prikupljanje korisnih elemenata za moguću provedbu redovitog ili kraćeg sudskog postupka.

Nakon ispunjenja pretpostavki, stranke mogu zatražiti termin za urudžbiranje tužbe. Tužba se predaje osobno, ili preko zastupnika, uz prethodni telefonski dogovor za urudžbiranje.

Telefonski dogovori za urudžbiranje tužbe isključivo su ponedjeljkom i četvrtkom od 11.00 do 12.00 sati na broj telefona: 01 4894 810. Na dan urudžbiranja tužbe, tužitelj/tužiteljica je dužan/dužna donijeti uredno sastavljenu tužbu i sve potrebne priloge.
Ispišite stranicu: