MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Koliko dugo se odvija parnica proglašenja ništavosti ženidbe?

Odgovor na to pitanje ne može se točno predvidjeti, no sve parnice trebale bi biti rješavane u predviđenom roku. Naime, iz sudske prakse proizlazi da završetak parnice ponekad ovisi i o njezinoj pripravi. Nadalje, dužina postupka ovisi o težini slučaja, o broju dokaza što ih treba izvesti i svjedoka koje treba preslušati, a posebno o suradnji samih stranaka u postupku i svjedoka, potrebi provođenja vještačenja, prijevoda ili preslušanja u inozemstvu i sl. Do produženja postupka dolazi, nažalost, i zbog nedovoljne ekipiranosti crkvenih sudova. Stoga, kad se govori o roku trajanja parnice, sve te okolnosti trebalo bi uzeti u obzir i upravo je zato teško je reći da baš sve parnice moraju završiti u predviđenom roku.
Ispišite stranicu: