MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Čuo sam da je pri Sudu uspostavljen Ured za davanje savjeta. Koje vrste pomoći mogu dobiti od odvjetnika u Uredu i koliko iznose troškovi pružanja pravne pomoći?

U Uredu za davanje savjeta moguće je dobiti sljedeću vrstu pravne pomoći: 1. pružanje pravne pomoći kod otkrivanja kanonskog razloga ništavosti ženidbe; 2. pružanje pomoći kod sastavljanja tužbe i prikupljanja priloga tužbi; 3. pružanje pravne pomoći tijekom cjelokupnog odvijanja parnice (od urudžbiranja tužbe do izrečene izvršne presude ili podnesenog priziva); 4. pružanje jednokratne pravne pomoći tijekom odvijanja parnice. Pružanje pravne pomoći u svrhu otkrivanja kanonskog razloga ništavosti ženidbe te pružanje pomoći kod sastavljanja tužbe i prikupljanja priloga tužbi je besplatno. Ako pak stranka postavi odvjetnika i zatraži pružanje pravne pomoći tijekom cjelokupnog odvijanja parnice (tj. od urudžbiranja tužbe do izrečene izvršne presude ili podnesenog priziva), troškovi iznose 180,00 €, a ako stranka zatraži jednokratno pružanje pravne pomoći tijekom odvijanja parnice troškovi iznose 40,00 €, uz obdržavanje načela: »Tko nije u mogućnosti podmiriti troškove, ima pravo na potpuno oslobađanje, a tko ih može podmiriti djelomično, ima pravo na smanjenje troškova«.
Ispišite stranicu: