MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Čuo sam da se nekima postavlja zabrana sklapanja nove ženidbe. Kada će sudac postaviti zabranu sklapanja nove ženidbe?

Crkva ima zadaću spriječiti sklapanje nove ženidbe koja bi bila ništava, stoga se postavlja zabrana kao mjera opreza. U nekim slučajevima u izvršnoj presudi sud mora i može postaviti jednoj ili objema strankama u postupku zabranu sklapanja nove ženidbe. Važeći Zakonik ne određuje u kojim se slučajevima treba ili može postaviti zabrana, no načelno, prema važećim kanonskim propisima i sudskoj praksi, zabrana se treba dodati presudi o ništavosti ženidbe zbog trajne nesposobnosti, tj. zbog nedovoljne sposobnosti služiti se razumom, trajnog teškog manjka prosuđivanja o bitnim ženidbenim pravima i dužnostima, razloga psihičke naravi onih koji ne mogu preuzeti bitne ženidbene obveze te apsolutne nemoći za spolni čin, a može se postaviti zbog prijevare, isključenja same ženidbe, bitnih svojstava ženidbe (jednosti i nerazrješivosti) te bitnih elemenata ženidbe (dobra potomstva, dobra vjernosti, dobra supruga), nakon što sud procijeni sve okolnosti slučaja.
Ispišite stranicu: