MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Zašto sudac neće uzeti u obzir izjavu svjedoka danu u telefonskom razgovoru?

Izjava putem telefona ne ulazi u dokazni postupak i nema nikakvu dokaznu snagu. Suci ne razgovaraju putem telefona sa strankama o meritumu stvari. U iznimnim slučajevima, da se što prije dođe do rješenja predmeta, sudac ili bilježnik mogu telefonom potaknuti stranku da odgovori na pismeni upit ili da dođe na sud. Sud sa strankama komunicira isključivo pisanim putem. Isto tako, stranka se može u bilo kojem trenutku postupka obratiti sudu pisanim putem.
Ispišite stranicu: