MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Što treba sadržavati tužba za redoviti sudski postupak?

Tužba za redoviti sudski postupak mora: 1. naznačiti suca od kojeg se zahtijeva obrana vlastitih prava. Dovoljno je navesti naziv i adresu suda pred kojim se pokreće parnica (npr. Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Zagrebu, Vlaška 70E, Zagreb); 2. naznačiti objekt zahtijevanja (npr. proglašenje ništavosti ženidbe); 3. naznačiti ženidbu o kojoj je riječ (kada i gdje je sklopljena, između kojih osoba - navesti potpune podatke o oba ženidbena druga); 4. precizirati temelj ili pravni naslov zahtjeva, izloživši barem općenito činjenice i dokaze kojima se potvrđuje ono što se tvrdi. U tužbi treba jasno navesti kanonski razlog ili kanonske razloge nevaljanosti ženidbe i na čijoj strani se nalaze. Predmet spora mora proizlaziti iz tužbe, mora u tužbi biti obrazložen i moraju biti bar općenito za njega navedeni dokazi. U parnicama proglašenja ništavosti ženidbe kanonski razlog ništavosti ženidbe mora postojati u trenutku davanja i primanja privole (u trenutku vjenčanja); 5. naznačiti prebivalište ili boravište tužitelja/tužiteljice (adresu i kontakt podatke); 6. naznačiti prebivalište ili boravište tužene stranke (adresu i kontakt podatke); 7. biti vlastoručno potpisana od tužitelja/tužiteljice, s naznakom dana, mjeseca i godine (u redovitom postupku tužba može biti potpisana od tužene stranke, a u slučaju da se namjerava ući u kraći postupak pred biskupom tužba mora biti potpisana i od tužene stranke ili mora postojati pisana suglasnost).
Ispišite stranicu: