MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Što je to »kraći postupak pred biskupom« i u kojim okolnostima je primjenjiv?

U slučajevima kad je ništavost ženidbe očita, moći će se voditi kraći postupak pred biskupom. Za to se moraju istovremeno ispuniti dva zakonska uvjeta: prvi je da zahtjev trebaju podnijeti oba ženidbena druga ili jedan ženidbeni drug uz suglasnost drugoga, a drugi da okolnosti stvari i osoba, potkrijepljeni svjedočanstvima ili ispravama, ne zahtijevaju pomnije ispitivanje ili istraživanje te jasno ukazuju na ništavost ženidbe. Među okolnostima koje mogu dopustiti vođenje parnice ništavosti ženidbe kraćim postupkom mogu se uzeti primjerice: ono pomanjkanje vjere koje može proizvesti hinjenu privolu ili zabludu koja određuje volju, kratkoća bračnog suživota, pobačaj učinjen radi sprječavanja rađanja potomstva, tvrdokorno ustrajavanje u izvanbračnoj vezi u vrijeme ili neposredno nakon vjenčanja, zlonamjerno zatajivanje neplodnosti ili teške zarazne bolesti ili djece rođene iz prethodne veze ili zatvorske kazne, razlog sklapanja ženidbe koji je potpuno stran bračnome životu ili ženidba sklopljena zbog nepredviđene trudnoće, fizičko nasilje radi iznude privole, manjak uporabe razuma dokazan medicinskom dokumentacijom i slično. Tužba kojom se pokreće kraći postupak, osim onoga što mora sadržavati i u redovitom postupku, mora kratko, cjelovito i jasno iznijeti činjenice na kojima se zahtjev temelji; navesti dokaze koje sudac može odmah prikupiti te sadržavati u prilogu isprave na kojima se zahtjev temelji. Među dokaznim sredstvima koja podupiru tužbu trebaju biti svi medicinski dokumenti koji očito čine nekorisnom provedbu službenog vještačenja. U sudskoj praksi slučajeva očitih ništavosti ženidbe već u trenutku podnošenja tužbe ima, ali su rijetki.
Ispišite stranicu: