MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Što slijedi kad se tužba prihvati?

U odluci kojom se tužba prihvaća sudski vikar naredi da se primjerak priopći branitelju veze i, ako tužbu nisu potpisale obje stranke, tuženoj stranci, dajući joj rok od petnaest dana da iznese svoje mišljenje o zahtjevu. Kada prođe navedeni rok, nakon što je, ako i koliko god to smatra prikladnim, drugu stranku ponovno upozorio da očituje svoje mišljenje o tužbi te saslušavši branitelja veze, sudski vikar odlukom odredi formulaciju dvojbe i odluči treba li se parnica voditi redovitim ili kraćim postupkom. Ta odluka se odmah priopći strankama i branitelju veze. Ako parnicu treba voditi redovitim postupkom, sudski vikar istom odlukom uspostavlja sudsko vijeće. Formulacija dvojbe mora odrediti iz kojeg se razloga ili iz kojih se razloga osporava valjanost ženidbe. Ako se pak odredi vođenje kraćeg postupka, sudski vikar istom odlukom kojom utvrđuje formulaciju dvojbe imenuje istražitelja i prisjednika te na sjednicu, koja se mora održati u roku od trideset dana, poziva sve one koji na njoj trebaju sudjelovati. Kada stranke prihvate odluku o formulaciji dvojbe ili dvojbi, odnosno ako u roku deset dana od priopćavanja odluke stranke ništa ne prigovore, predsjednik ili izložitelj novom odlukom određuje istraživanje parnice i poziva stranke na preslušanje.
Ispišite stranicu: