MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Što je potrebno priložiti molbi za oslobađanje od sudskih troškova?

U praksi Međubiskupijskih sudova u Zagrebu traži se: 1. preporuka vlastitog župnika u kojoj župnik daje svjedočanstvo da je stranka siromašna ili posve siromašna (i da nitko iz njezine uže obitelji ne može podmiriti sudske troškove); 2. potvrda o visini dohotka ili mirovine za proteklu godinu ili posljednjih šest mjeseci ili uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz kojeg je vidljivo da ste u evidenciji prijavljeni kao nezaposlena osoba; 3. drugi relevantni dokazi, kao npr. visina dohotka bračnog druga, uvjerenje o opterećenosti kreditima, računi medicinskih lijekova, dokazi o drugim izdvajanjima nužnima za život, dokaz o neuspjelome dogovoru stranaka u postupku (tužiteljice i tuženoga) o razmjernom podmirenju sudskih troškova i sl.
Ispišite stranicu: