MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Koja je zadaća sudskog vikara i sudaca?

Svaki dijecezanski biskup dužan je za svoj biskupijski sud postaviti jednoga sudskog vikara (predsjednika suda) ili oficijala s redovitom vlašću suđenja. Biskupijski sudski vikar tvori jedan sud s biskupom. Za sudove, bilo biskupijske bilo međubiskupijske, trebaju se postaviti suci. Zadaća sudskog vikara i sudaca je suditi u parnicama za koje su mjerodavni prema kanonskim propisima.
Ispišite stranicu: