MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Sud I. stupnja

Mjerodavnost

Mjerodavnost
 
Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Zagrebu mjerodavan je za nadbiskupiju Zagrebačku te biskupije Bjelovarsko-križevačku, Sisačku, Varaždinsku i Križevačku eparhiju (i indirektno za Vojni ordinarijat u Republici Hrvatskoj).
Sud istražuje i rješava u prvome stupnju sve sudske parnice koje nisu pravom izričito izuzete.

 
Osvrt na mjerodavnost u parnici o ništavosti ženidbe
 
Crkva nad ženidbom katolika, makar samo jedna stranka bila katolička, ima vlastitu i isključivu mjerodavnost. Ženidbene parnice krštenih po vlastitom pravu pripadaju crkvenome sucu. Parnice o samo građanskim učincima u netaknutoj su mjerodavnosti svjetovne vlasti. Samo građanski učinci su oni koji ne diraju u bit ženidbe ni u njezina svojstva ili bitne sastojke, kao što su ekonomske obveze, miraz, nasljedstvo, ime i sl. Parnice o tim učincima, koji pripadaju svjetovnom redu, u mjerodavnosti su svjetovne vlasti.


Mjerodavni sud prvoga stupnja u parnici o ništavosti ženidbe je:

1° sud mjesta u kojemu je slavljena ženidba;
2° sud mjesta u kojemu jedna ili obje stranke imaju prebivalište ili boravište;
3° sud mjesta u kojemu se stvarno treba prikupiti većina dokaza
Ispišite stranicu: