MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Koja je zadaća bilježnika i kancelara?

Bilježnik bilježi sva svjedočanstva i svojim potpisom potvrđuje njihovu vjerodostojnost. Pripada mu briga da se spisi suda sastavljaju i otpremaju prema sučevom nalogu te da se čuvaju u arhivu. Bilježnik ima zadaću unijeti u zapisnik sve spise koji prispiju sudu; unijeti u zapisnik početak, tijek i završetak svake parnice; primiti isprave koje stranke podnesu; otpremiti pozive i dopise; skrbiti za pripravu sažetaka postupaka i njihovu dostavu sucima; čuvati spise i isprave svake parnice; poslati njihov primjerak, potvrđen oznakom vjerodostojnosti, ako se ulaže priziv ili po službenoj dužnosti prizivnom sudu; čuvati u arhivu suda izvorni primjerak spisa i isprava; potvrditi primjerak svakog spisa ili isprave znakom vjerodostojnosti na zakonit zahtjev onoga koji je zainteresiran; vratiti isprave.
Ispišite stranicu: