MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

Česta pitanja

Što sud poduzima na dan urudžbiranja tužbe?

Sud na dan urudžbiranja tužbe poduzima: a) predlaganje pomirenja ženidbenih drugova. Obveza je suca pokušati izmiriti ženidbene drugove kad god nazre ikakvu nadu u dobar ishod, uvijek poštujući pravednost. Očito je u tom pokušaju isključena svaka nagodba ili sporazum. Pomirenje je moguće samo u slučaju: 1) da ženidbeni drugovi ukrijepe ženidbu, ako je ništavost sigurna ili dvojbena; 2) da ženidbeni drugovi uspostave zajednički ženidbeni život, ako se ustanovi da je ženidba stvarno valjana. U tom pokušaju sudac je dužan upotrijebiti sva »pastoralna sredstva« koja su mu na raspolaganju; b) utvrđivanje pravne sposobnosti nastupanja tužitelja/tužiteljice na sudu; c) upoznavanje s redom rješavanja predmeta i sa sadržajem oglasne ploče suda; d) potpisivanje Izjave tužitelja/tužiteljice o ostvarenju predprocesnih radnji; e) izdavanje potvrde o urudžbiranju tužbe.
Ispišite stranicu: