Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Kada se uteći sudu?

Prije dolaska na Sud savjetujemo svim strankama savjetodavni razgovor:

– s vlastitim župnikom, tj. župnikom boravišta ili prebivališta tužitelja/tužiteljice,

– u Uredu za davanje savjeta pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu,

– u obiteljskom savjetovalištu,

– s osobom stručnom u kanonskom pravu: crkvenim pravnikom, teologom, vjeroučiteljem, katehetom…

Na temelju savjetodavnoga razgovora, zainteresirana stranka može dobiti određene informacije o samom postupku proglašenja ništavosti ženidbe i pravnom temelju za pokretanje parnice. U savjetodavnom razgovoru u prvome redu treba vidjeti:

1) postoji li pravni temelj, tj. ulazi li navedena situacija u kanonske razloge ništavosti ženidbe;

2) s kojim dokazima stranka raspolaže.

Ako ne postoji pravni temelj za pokretanje parnice i nema dokaza, nije potrebno podnositi zahtjev, tj. tužbu jer će takav zahtjev sudac odbaciti, a stranka će nepotrebno snositi sudske troškove.

Neka stranke ne dolaze na Sud prije nego što ispune gore navedene pretpostavke.

Nakon ispunjenja pretpostavki, stranke mogu zatražiti termin za urudžbiranje tužbe. Telefonski dogovori za urudžbiranje tužbe isključivo ponedjeljkom i četvrtkom od 11.00 do 13.00 sati