MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

OBRASCI ZA PARNICU O NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

Obrasci tijekom parnice

U nastavku se nalaze neki od obrazaca koji mogu poslužiti kao pomoć ili prijedlog u sastavljanju dopisa ili odgovora na pojedinu odluku ili dopis Suda tijekom parnice o ništavosti ženidbe. Važno je naglasiti da navedeni predlošci nisu obvezni, već ponajprije mogu poslužiti kao pomoć u svrhu što jasnijeg i ujednačenijeg komuniciranja sa službenicima Suda.

Odgovor na tužbu

Dostava liste popisa svjedoka

Zahtjev za izmjenu definiranog predmeta spora 

Primjedbe na sastav sudskog vijeća, branitelja veze i bilježnika

Primjedbe na imenovanog sudskog vještaka

Odreknuće od prava na uvid u spise parnice

Svjedočanstvo župnika o istinoljubivosti i vjerodostojnosti svjedoka (ništavost ženidbe)
 
Ispišite stranicu: