Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Postupak u drugom stupnju (prizivnom stupnju)

Prizivni sud razmatra i rješava parnice u prizivnom ili drugom stupnju. Ovisno o tome koja se vrsta postupka vodila na sudu prvoga stupnja, takvo će biti i postupanje prizivnoga suda.

a) U slučaju redovitog postupka na sudu prvog stupnja. Stranka koja se smatra oštećenom presudom prvog stupnja, a isto tako promicatelj pravde i branitelj veze, imaju pravo podnijeti ništovnu žalbu protiv presude ili priziv protiv iste.
Priziv se mora uložiti u neprekoračivom roku od petnaest iskoristivih dana poslije obavijesti o objavljivanju presude.
Kad isteknu zakonom predviđeni rokovi za ulaganje i slanje priziva te nakon što je sud višeg stupnja zaprimio sudske spise, uspostavlja se sudsko vijeće, odredi se branitelj veze i stranke se upozore da dadu primjedbe u određenom roku. Nakon što prođe taj rok, sudsko vijeće, ako je očito da je priziv samo odgodan, potvrđuje odlukom presudu prvog stupnja.
Ako sudsko vijeće prihvati priziv, tada treba postupati na isti način kao i u prvom stupnju, primjenjujući ono što treba primijeniti.
Ako se pak u prizivnom stupnju iznese novi razlog ništavosti ženidbe, sud ga može, kao u prvom stupnju, prihvatiti i presuditi o njemu.
Ako je donesena izvršna presuda, može se u svako vrijeme prizvati na sud trećeg stupnja radi novog ispitivanja parnice, nakon što se iznesu novi i važni dokazi ili razlozi u neprekoračivu roku od trideset dana poslije najave pobijanja.

b) U slučaju kraćeg postupka pred biskupom u prvom stupnju. Stranka koja se smatra oštećenom protiv presude biskupa može uputiti priziv na metropolita ili na Rimsku rotu. Ako je presudu donio metropolit, priziv se upućuje na najstarijeg biskupa sufragana po uspostavi biskupije. Ako je presudu donio drugi biskup koji nema više vlasti ispod rimskog prvosvećenika, priziva se na biskupa kojega je on trajno odredio.
Ako je očito da je priziv samo odgodan, metropolit ili određeni biskup ili dekan Rimske rote takav priziv svojom odlukom trebaju odmah odbaciti.
Ako je priziv prihvaćen, tada se parnica upućuje u redoviti način postupanja u drugome stupnju.