MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

PARNICA O NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

Tužba o ništavosti ženidbe


PRAVO POBIJANJA VALJANOSTI ŽENIDBE


Sud ne može rješavati nijednu parnicu ako onaj koga se to tiče ili promicatelj pravde ne podnese zahtjev. Parnice o ništavosti ženidbe su parnice koje se tiču javnoga dobra.

Sposobni za pobijanje valjanosti ženidbe su:
1. ženidbeni drugovi, osobe koje su izravno zainteresirane, koje mogu doći na crkveni sud bez ikakvih ograničenja;
2. promicatelj pravde, ali samo kad je ništavost već razglašena, ako se ženidba ne može ukrijepiti ili ako to nije uputno.  
 

KADA SE UTEĆI SUDU?


Prije dolaska na Sud savjetujemo svim strankama savjetodavni razgovor:
  • s vlastitim župnikom, tj. župnikom boravišta ili prebivališta tužitelja/tužiteljice,
  • u Uredu za davanje savjeta pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu,
  • u obiteljskom savjetovalištu,
  • s osobom stručnom u kanonskom pravu: crkvenim pravnikom, teologom, vjeroučiteljem, katehetom…
Na temelju savjetodavnog razgovora zainteresirana stranka može dobiti određene informacije o samom postupku proglašenja ništavosti ženidbe i pravnom temelju za pokretanje parnice.

U savjetodavnom razgovoru u prvome redu treba vidjeti:
 
  1. postoji li pravni temelj, tj. ulazi li navedena situacija u kanonske razloge ništavosti ženidbe;
  2. s kojim dokazima stranka raspolaže.
Ako na temelju razgovora sa stručnom osobom uvidite da u Vašem slučaju ne postoji pravni temelj za pokretanje parnice i/ili da nema dokaza, nije razborito podnijeti tužbu jer će takvu tužbu sud odbaciti, a stranka može nepotrebno snositi sudske troškove.

Savjetujemo strankama da ne traže termin za predaju tužbe prije nego što obave predprocesnu ili pastoralnu istragu koja je usmjerena na upoznavanje njihove situacije i prikupljanje korisnih elemenata za moguću provedbu redovitog ili kraćeg sudskog postupka.

Nakon ispunjenja pretpostavki, stranke mogu zatražiti termin za urudžbiranje tužbe. Tužba se predaje osobno, ili preko zastupnika, uz prethodni telefonski dogovor za urudžbiranje. Telefonski dogovori za urudžbiranje tužbe isključivo su ponedjeljkom i četvrtkom od 11.00 do 12.00 sati na broj telefona: 01 4894 810.

Na dan urudžbiranja tužbe, tužitelj/tužiteljica je dužan/dužna donijeti uredno sastavljenu tužbu i sve potrebne priloge.
 

POKUŠAJ IZMIRENJA STRANAKA

 
Obveza je suca pokušati izmiriti ženidbene drugove kad god nazre ikakvu nadu u dobar ishod, uvijek poštujući pravednost. Očito da je u tom pokušaju isključena svaka nagodba ili sporazum.

Pomirenje je moguće samo u slučaju:
1) da ženidbeni drugovi ukrijepe ženidbu, ako je ništavost sigurna ili dvojbena;
2) da ženidbeni drugovi uspostave zajednički ženidbeni život, ako se ustanovi da je ženidba stvarno valjana.
U tom pokušaju sudac je dužan upotrijebiti sva “pastoralna sredstva” koja su mu na raspolaganju.

 

MJERODAVNO SUDIŠTE

 
Crkva nad ženidbom katolika, makar samo jedna stranka bila katolička, ima vlastitu i isključivu mjerodavnost. Ženidbene parnice krštenih po vlastitom pravu pripadaju crkvenome sucu. Parnice o samo građanskim učincima u netaknutoj su mjerodavnosti svjetovne vlasti. Samo građanski učinci su oni koji ne diraju u bit ženidbe ni u njezina svojstva ili bitne sastojke, kao što su ekonomske obveze, miraz, nasljedstvo, ime i sl. Parnice o tim učincima, koji pripadaju svjetovnom redu, u mjerodavnosti su svjetovne vlasti.

Mjerodavni sud prvoga stupnja je:
1° sud mjesta u kojemu je slavljena ženidba;
2° sud mjesta u kojemu jedna ili obje stranke imaju prebivalište ili boravište;
3° sud mjesta u kojemu se stvarno treba prikupiti većina dokaza.

O mjerodavnosti Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu, vidi više ovdje.
O mjerodavnosti Međubiskupijskog prizivnog suda u Zagrebu, vidi više ovdje.

Ispišite stranicu: