MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

PARNICA O NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

Ured za davanje savjeta

Zbog potreba obiteljskog pastorala pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu uspostavljen je Ured za davanje savjeta o mogućnosti i načinu postupanja za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe i drugih ženidbenih postupaka.

Službu davanja savjeta obnašaju stalni odvjetnici i savjetnici imenovani pri Sudu, a samo u iznimnim slučajevima, kad to potreba zahtijeva, i službenici Suda.

Pravni savjet moguće je dobiti:
  • ako je obavljen prethodni savjetodavni razgovor s vlastitim župnikom i dobivena pisana Preporuka župnika za dobivanje pravnog savjeta u svrhu pokretanja parnice za proglašenje ništavosti ženidbe (Preporuka se može preuzeti ovdje);
  • ako je riječ o slučaju ili parnici koja je u mjerodavnosti Suda.
Pravni savjet moguće je tražiti u svrhu:
1. otkrivanja nekog od kanonskih razloga ništavosti ženidbe;
2. pomoći kod sastavljanja tužbe i prikupljanja priloga tužbi;
3. pružanja cjelokupne pravne pomoći tijekom odvijanja parnice (od urudžbiranja tužbe do izricanja presude ili podnesenog priziva);
4. pružanja jednokratne pravne pomoći tijekom odvijanja parnice (npr. odluka o prihvaćanju tužbe, odluka o formulaciji dvojbe, odluka o prijelazu u dokazni postupak, uvid u spise parnice, iznošenje obrane i primjedbi, priziv na presudu i sl.).
 
Traženje termina za dolazak u Ured isključivo je ponedjeljkom i četvrtkom, od 11:00 do 12:00 sati na broj telefona: 01 4894 829. Za informacije o pokretanju postupka i dobivanju pravnog savjeta zainteresirane osobe mogu se obratiti i na adresu elektroničke pošte: ured-za-savjetovanje@zg-nadbiskupija.hr.

Radno vrijeme Ureda za davanje savjeta je od ponedjeljka do petka od 8:00 do 16:00 sati (Ured ne radi vikendom, na crkvene svetkovine, državne blagdane i za vrijeme kolektivnoga godišnjeg odmora).

Pružanje pravne pomoći u svrhu otkrivanja kanonskog razloga ništavosti ženidbe te pružanje pomoći kod sastavljanja tužbe i prikupljanja priloga tužbi je besplatno.

Ako pak stranka postavi odvjetnika i zatraži pružanje pravne pomoći tijekom cjelokupnog odvijanja parnice (tj. od urudžbiranja tužbe do izrečene izvršne presude ili podnesenog priziva), troškovi iznose 180,00 EUR, a ako stranka zatraži jednokratno pružanje pravne pomoći tijekom odvijanja parnice troškovi iznose 40,00 EUR, uz obdržavanje načela: »Tko nije u mogućnosti podmiriti troškove, ima pravo na potpuno oslobađanje, a tko ih može podmiriti djelomično, ima pravo na smanjenje troškova«.

Voditeljica ureda:
Elizabeta Turček
 
Stalni odvjetnici:
dr. sc. Ivica Ivanković Radak
dr. sc. Klara Ćavar
dr. sc. Marija Džinić
 
Savjetnici:
s. Ljubica Jozić, KKLJ
Elizabeta Turček
Ispišite stranicu: