MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

PARNICA O NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

Prilozi uz tužbu

Tužbi treba priložiti:

1. vjenčani list iz župe u kojoj je ženidba sklopljena (original),
2. presliku postupka za ženidbu,
3. krsni list tužitelja (original, ne stariji od 6 mjeseci),
4. krsni list tužene stranke (original, ne stariji od 6 mjeseci),
5. svjedočanstvo o istinoljubivosti tužitelja/tužiteljice, tj. preporuku župnika (predložak za svjedočanstvo župnika o istinoljubivosti i vjerodostojnosti stranke u sudskom postupku može se preuzeti ovdje),
6. presudu brakorazvodne parnice općinskoga suda,
7. listu svjedoka (adrese, telefon, što pojedini svjedoci mogu posvjedočiti). Obrazac za potkrjepljenje tužbe svjedočanstvom svjedoka može se preuzeti ovdje.
 
Tužbi se može priložiti:
  • službena dokumentacija koja potkrjepljuje samu tužbu (zdravstvena, sudska, policijska, dokumentacija centra za socijalnu skrb, ustanove za karitativno djelovanje i društvenu skrb i sl.);
  • druge dokaze koji potkrjepljuju ono što se tvrdi u tužbi (privatne i/ili javne isprave, osobnu korespondenciju, audio-vizualne zapise, tonske zapise, fotografije, ispis sms poruka i/ili elektroničke pošte i sl.);
  • svjedočanstva (preporuke) drugih osoba o istinoljubivosti i vjerodostojnosti tužitelja/tužiteljice (npr. župnih vikara, rektora crkava, kapelana, duhovnih voditelja, voditelja vjerničkih društava).
  
Među dokaznim sredstvima koja podupiru tužbu kojom se namjerava ući u kraći postupak pred biskupom trebaju biti svi medicinski dokumenti koji očito čine nekorisnom provedbu službenog vještačenja.

Da bi se mogao voditi kraći postupak pred biskupom, moraju se istovremeno ispuniti dva zakonska uvjeta:

1. zahtjev trebaju podnijeti oba ženidbena druga ili jedan ženidbeni drug uz suglasnost drugoga,
2. okolnosti stvari i osoba, potkrijepljeni svjedočanstvima ili ispravama, ne zahtijevaju pomnije ispitivanje ili istraživanje te jasno ukazuju na ništavost ženidbe.
Ispišite stranicu: