MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

PARNICA O NIŠTAVOSTI ŽENIDBE

Što treba sadržavati tužba?

Zahtjev za pokretanje parnice treba biti podnesen mjerodavnom sudu i napisan u skladu s kanonskim odredbama.
Predložak za sastavljanje tužbe može se preuzeti ovdje.

A) Tužba kojom se pokreće redoviti sudski postupak mora:
1. izreći pred kojim se sucem parnica pokreće, što se zahtijeva i od koga se zahtijeva (dovoljno je navesti sud pred kojim se parnica pokreće, a naziv i adresa suda moraju biti točni);
2. jasno odrediti predmet parnice, to jest navesti ženidbu o kojoj je riječ, formulirati zahtjev za proglašenje ništavosti, predložiti razloge za podnošenje zahtjeva, odnosno razlog ili razloge ništavosti zbog kojih se valjanost ženidba osporava;
3. naznačiti na koje se pravo tužitelj oslanja i općenito činjenice i dokaze kojima se potkrjepljuje ono što se tvrdi;
4. biti potpisana od tužitelja ili njegova zastupnika, s naznakom dana, mjeseca i godine te mjesta u kojemu tužitelj ili njegov zastupnik stanuju ili za koje izjave da će, radi primanja spisa, u njemu prebivati;
5. naznačiti prebivalište ili boravište tužene stranke.
 

B) Tužba kojom se namjerava ući u kraći postupak pred biskupom mora, uz sve ono što je navedeno za redoviti postupak, sadržavati i sljedeće:

1. kratko, cjelovito i jasno iznijeti činjenice na kojima se zahtjev temelji;
2. navesti dokaze koje sudac može odmah prikupiti te sadržavati u prilogu isprave na kojima se zahtjev temelji.

Među dokaznim sredstvima koja podupiru tužbu trebaju biti svi medicinski dokumenti koji očito čine nekorisnom provedbu službenog vještačenja.

Da bi se mogao voditi kraći postupak pred biskupom, moraju se istovremeno ispuniti dva zakonska uvjeta:
 
1. prvi je da zahtjev trebaju podnijeti oba ženidbena druga ili jedan ženidbeni drug uz suglasnost drugoga,
2. drugi je da okolnosti stvari i osoba, potkrijepljeni svjedočanstvima ili ispravama, ne zahtijevaju pomnije ispitivanje ili istraživanje te jasno ukazuju na ništavost ženidbe.
Ispišite stranicu: