Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Posredovanje vještaka

U parnicama o ništavosti ženidbe zbog razloga “spolne nemoći” ili “nedostatka privole” zbog psihičkih razloga (kan. 1095) i parnicama o ništavosti zbog drugih razloga, traži se posredovanje stručnjaka.

Kada je riječ o spolnoj nemoći posredovanje stručnjaka je obvezatno po zakonu, a sudac se treba poslužiti njihovim djelom, osim ako se iz okolnosti očito vidi da je to nekorisno. Dovoljan je samo jedan stručnjak. Svaki će sudac u konkretnom slučaju prosuditi hoće li se poslužiti djelom jednog ili dvojice stručnjaka.

Kada je riječ o nedostatku privole posredovanje stručnjaka prepušteno je razboritom sudu samoga suca. Prisutnost stručnjaka može biti i suvišna kada nepobitni klinički spisi, pouzdane sudske izjave stručnjaka ili stručna izvješća prethodno izrađena koje sudac smatra valjanima, anticipiraju s dostatnom sigurnošću stručne zaključke.

Među dokaznim sredstvima koja podupiru tužbu kojom se namjerava ući u kratki postupak pred biskupom trebaju biti svi medicinski dokumenti koji očito čine nekorisnom provedbu službenog vještačenja.