Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Pravo pobijanja valjanosti ženidbe

Sud ne može rješavati nijednu parnicu ako onaj koga se to tiče ili promicatelj pravde ne podnese zahtjev. Parnice o ništavosti ženidbe su parnice koje se tiču javnoga dobra.

Sposobni za pobijanje valjanosti ženidbe su:

1. ženidbeni drugovi, osobe koje su izravno zainteresirane, koje mogu doći na crkveni sud bez ikakvih ograničenja;

2. promicatelj pravde, ali samo kad je ništavost već razglašena, ako se ženidba ne može ukrijepiti ili ako to nije uputno.