Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Shema redovitog postupka u prvom stupnju

Da bi stranke čije su parnice u postupku lakše pratile postupak, donosimo neke elemente tijeka postupka, odnosno spisa parnice:

0. Ispunjenje pretpostavki prije podnošenja tužbe:
– savjetodavni razgovor s vlastitim župnikom, u Uredu za davanje savjeta, u obiteljskom savjetovalištu, sa stručnom osobom iz područja kanonskoga prava (crkvenim pravnikom, teologom, vjeroučiteljem, katehetom…)

1. Predaja tužbe mjerodavnom sudu sa svim potrebnim prilozima.

2. Odluka sudskog vikara o prihvaćanju tužbe i priopćenje tužbe branitelju veze i tuženoj stranci (ako je tužba odbačena podnositelj zahtjeva ima pravo na utok).

3. Odluka o određivanju formulacije dvojbe, vođenju redovitog sudskog postupka ili kraćeg postupka pred biskupom te o imenovanju sudskog vijeća ili istražitelja i prisjednika.

4. Odluka o istraživanju parnice.

5. Poziv na preslušanje tužitelja i tužene stranke.

6. Odluka o prijelazu u dokazni postupak.

7. Poziv svjedoka na preslušanje.

8. U parnicama koje zahtijevaju mišljenje stručnjaka (vještaka), odluka o imenovanju stručnjaka i predmeta mišljenja.

9. Odluka o objavljivanju spisa (stranke i odvjetnici imaju pravo uvida u spise).

10. Odluka o zaključenju dokaznoga postupka.

11. Slanje spisa na uvid i mišljenje branitelju veze.

12. Odluka o sjednici zbog izricanja presude.

13. Sjednica sudskoga vijeća (donošenje odluke – presude).

14. Napismeno sastavljanje presude.

15. Dostava presude strankama.

16. Eventualni prizivi stranaka i branitelja veze na Prizivni sud.