Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Shema postupka u prvome stupnju

Shema redovitog postupka u prvome stupnju

Da bi stranke čije su parnice u postupku lakše pratile postupak, donosimo neke elemente tijeka postupka, odnosno spisa parnice:

0. Ispunjenje pretpostavki prije podnošenja tužbe:
– savjetodavni razgovor s vlastitim župnikom, u Uredu za davanje savjeta, u obiteljskom savjetovalištu, sa stručnom osobom iz područja kanonskoga prava (crkvenim pravnikom, teologom, vjeroučiteljem, katehetom…)

1. Predaja tužbe mjerodavnom Sudu sa svim potrebnim prilozima

2. Odluka sudskoga vikara o prihvaćanju tužbe i priopćenje tužbe branitelju veze i tuženoj stranci (ako je tužba odbačena podnositelj zahtjeva ima pravo na utok)

3. Odluka o određivanju formule dvojbe, vođenju redovitog sudskog postupka ili kraćeg postupka pred biskupom te o imenovanju sudskog vijeća ili istražitelja i prisjednika

4. Odluka o istraživanju parnice

5. Poziv na preslušanje tužitelja i tužene stranke

6. Odluka o prijelazu u dokazni postupak

7. Poziv svjedoka na preslušanje

8. U parnicama koje zahtijevaju mišljenje stručnjaka (vještaka), odluka o imenovanju stručnjaka i predmeta mišljenja

9. Odluka o objavljivanju spisa (stranke i odvjetnici imaju pravo uvida u spise)

10. Odluka o zaključenju dokaznoga postupka

11. Slanje spisa na uvid i mišljenje branitelju veze

12. Odluka o sjednici zbog izricanja presude

13. Sjednica sudskoga vijeća (donošenje odluke-presude)

14. Napismeno sastavljanje Presude

15. Dostava Presude strankama

16. Eventualni prizivi stranaka i branitelja veze na Prizivni sud.