MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

DRUGI ŽENIDBENI POSTUPCI

Parnice rastave ženidbenih drugova

Pomoć koju su crkvene zajednice dužne pružiti supružnicima da bi njihov ženidbeni stalež bio življen u kršćanskom duhu (usp. kan. 1063) mora biti još zdušnija kada bračni suživot prolazi kroz trenutke velikih teškoća i kušnji. Ako se ostvare okolnosti predviđene u kann. 1152 i 1153, potrebno je učiniti sve što je doista moguće da supružnici izbjegnu zahtjev za rastavom, pa i putem savjetovanja i svakovrsne potpore što je mogu pružiti savjetovališta kršćanskog nadahnuća. Ipak, kao krajnje rješenje ostaje da supružnici, u okolnostima što ih predviđaju navedeni kanoni, imaju pravo prekinuti zajednički život, posebno ako bi nastavak takvog života doista bio na veliku štetu supružnicima ili djeci.

Činjenica da se parnice za rastavu braka često vode pred građanskom sudskom vlašću ni u kojem slučaju ne dokida dužnost i pravo vjernika da pristupe crkvenoj sudskoj vlasti jer su oni vezani kanonskom ženidbom, a to nerijetko zahtijevaju i razlozi savjesti. U tim slučajevima zainteresirani supružnici mogu tražiti dijecezanskog biskupa da donese odluku o osobnoj rastavi uz trajanje ženidbene veze (usp. kan. 1692, § 1) ili se mogu obratiti biskupijskom sudu koji će provesti kanonski postupak (usp. kann. 1693-1696) uz sudjelovanje promicatelja pravde jer je riječ o parnicama koje se odnose i na javno dobro (usp. HBK, Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, br. 85).

Gotovo svaki bračni par jednom naiđe na krizu u braku zbog raznoraznih problema. Tada jedan ili oba partnera počinju razmišljati o rastavi, o prekidu zajedničkoga života. To ne mora značiti da je ženidba sklopljena nevaljano i da je potrebno obraćanje sudu za pokretanje postupka proglašenja ništavosti ženidbe. U slučajevima kada ne postoje kanonski razlozi za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe, a život bračnih drugova postaje nemoguć (npr. zbog preljuba ili fizičkog i psihičkog nasilja), Zakonik kanonskoga prava predviđa rastavu uz trajanje ženidbene veze, no ona ne dozvoljava sklapanje nove crkvene ženidbe.
 

U nastavku se nalaze neki obrasci koji mogu služiti kao pomoć u parnici rastave ženidbenih drugova

Predložak za sastavljanje tužbe za pokretanje parnice rastave ženidbenih drugova

Obrazac za potkrjepljenje tužbe za rastavu ženidbenih drugova svjedočanstvom svjedoka

Svjedočanstvo župnika o istinoljubivosti i vjerodostojnosti stranke u sudskom postupku (rastava ženidbenih drugova)

Svjedočanstvo župnika o vjerodostojnosti svjedoka (rastava ženidbenih drugova)


Više o parnicama rastave ženidbenih drugova:
Emil SVAŽIĆ, Parnice rastave ženidbenih drugova, u: Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova, Zagreb, 2010., str. 45-55.
Ispišite stranicu: