MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

DRUGI ŽENIDBENI POSTUPCI

Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere

Na temelju punine apostolske vlasti, rimski prvosvećenik može razriješiti “u prilog vjere” (in favorem fidei) zakonitu ženidbu sklopljenu između dviju nekrštenih osoba ili između jedne krštene i druge nekrštene osobe (nesakramentalnu ženidbu). Za podjeljivanje milosti razrješenja ženidbe u prilog vjere neophodan je preduvjet pomanjkanje krštenja kod jednog ili drugog supružnika u vrijeme sklapanja ženidbe te neizvršenje ženidbe nakon eventualnog krštenja nekrštene stranke jer bi u tom slučaju ženidba bila “tvrda i izvršena” i bila bi kao takva apsolutno nerazrješiva (kan. 1141). Razrješenje se može podijeliti samo ako među supružnicima, vezanim valjanom ženidbom, ne postoji nikakva mogućnost obnove ženidbenog života te ako stranka moliteljica nije isključivi ili pretežni krivac promašaja ženidbe, a stranka s kojom se želi sklopiti nova ženidba nije prouzročila vlastitom krivnjom razvod ili neslogu supružnika. Za razrješenje ženidbe u prilog vjere zahtijeva se i da iz podjeljivanja milosti ne nastane opasnost javne sablazni ili velikog čuđenja.
 

Razrješenje ženidbe u prilog vjere, ako su zadovoljeni bitni preduvjeti, može se primijeniti u sljedećim slučajevima:

a) ženidbu su sklopile dvije nekrštene osobe, niti jedna se nije obratila, a jedna od njih kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
b) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana; krštena nekatolička strana, ostajući kao takva, kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
c) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana; krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti ženidbu s katoličkom stranom;
d) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere); krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
e) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere); krštena nekatolička strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s nekrštenom stranom;
f) ženidba koju su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere) propada i strane se civilno rastaju; nekatolička strana sklapa novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom ili s nekrštenom stranom. Ako tijekom nove ženidbe prva ili treća ili obje strane postaju katolici: u tom slučaju treba ukrijepiti novu ženidbu nevaljano sklopljenu zbog prethodnog ženidbenog veza (usp. ZKP-1983., kan. 1085, § 1; ZKIC-1990., kan. 802, § 1);
g) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); katolička strana kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
h) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); katolička strana kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
i) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
j) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katolikom i kani sklopiti novu ženidbu s krštenom nekatoličkom stranom;
k) ženidbu su sklopile krštena katolička strana i nekrštena strana (s oprostom od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana prima krštenje u nekatoličkoj Crkvi ili zajednici i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
l) ženidbu su sklopile dvije nekrštene strane; jedna od njih postaje katekumen i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom;
m) ženidbu su sklopile krštena nekatolička strana i nekrštena strana (bez oprosta od zapreke različitosti vjere); nekrštena strana postaje katekumen i kani sklopiti novu ženidbu s katoličkom stranom.
 
Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere započinje podnošenjem molbe stranke čija se ženidba želi razriješiti dijecezanskom biskupu.


Postupak razrješenja ženidbe u prilog vjere odvija se u dvije faze:
1. Istražna faza, povjerena mjesnom ordinariju, u kojoj se prikupljaju elementi dokaza o postojanju prijeko potrebnih uvjeta za valjano i dopušteno razrješenje ženidbe u prilog vjere. Nakon što se provede istražna faza sve spise postupka potrebno je prevesti na jedan od modernih jezika (obično talijanski) što stranci moliteljici može biti značajan novčani izdatak. Nakon prijevoda spisi se upućuju Kongregaciji za nauk vjere;
2. Odlučujuća faza koja je u mjerodavnosti Svete Stolice, u kojoj se ispituju i vrjednuju istražni spisi s obzirom na predstavljanje molbe Svetom Ocu. Dopuštenje razrješenja ženidbe podjeljuje osobno Papa.

Shema postupka u prilog vjere.

 
U nastavku se nalaze neki obrasci kao pomoć u pokretanju postupka razješenja ženidbe u prilog vjere

Predložak za sastavljanje molbe za razrješenje ženidbe u prilog vjere
 
Više o postupcima razrješenja ženidbe u prilog vjere:
Nikola ŠKALABRIN, Razrješenje nesakramentalnih ženidaba u prilog vjere, u: Franjo Herman i Kodeks iz 1917. Suum cuique tribuere, Zbornik radova, Đakovo, 2008., str. 311-352;
Velimir BLAŽEVIĆ, Razrješavanje ženidbe apostolskom povlasticom, u: Vrhbosnensia, 15 (2011.) 1, str. 129-141.
Ispišite stranicu: