MEĐUBISKUPIJSKI SUD I. STUPNJA U ZAGREBU
MEĐUBISKUPIJSKI PRIZIVNI SUD U ZAGREBU

DRUGI ŽENIDBENI POSTUPCI

Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe

“Za primanje molbe kojom se moli oprost od tvrde i neizvršene ženidbe mjerodavan je dijecezanski biskup moliteljeva prebivališta ili boravišta (usp. kan. 1699, § 1), koji će vođenje ovih postupaka povjeriti sudu svoje ili tuđe biskupije ili prikladnom svećeniku (usp. kan. 1700, § 1). Istraživanje slučaja provodi se najprije na biskupijskoj razini, a zatim se spisi - zajedno s biskupovim mišljenjem o istinitosti stvari i o prikladnosti davanja milosti (usp. kan. 1704, § 2) - šalju Apostolskoj Stolici koja prosuđuje o činjenici neizvršenja ženidbe i o tome ima li ili nema opravdana razloga da se dade oprost. Oprost pak daje samo rimski prvosvećenik (kan. 1698, §§ 1-2).” (HBK, Direktorij za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj, br. 87)


Postupak
Shema postupka oprosta od tvrde a neizvršene ženidbe


U nastavku se nalaze neki obrasci koji mogu poslužiti kao pomoć za pokretanje postupka za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe 

Predložak za sastavljanje molbe za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe

Obrazac za potkrjepljenje molbe svjedočanstvom svjedoka

Svjedočanstvo župnika o istinoljubivosti i vjerodostojnosti molitelja/ moliteljice (tvrda a neizvršena ženidba)

Svjedočanstvo župnika o vjerodostojnosti svjedoka (tvrda a neizvršena ženidba)Više o postupcima za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe:
Nikola ŠKALABRIN, Postupak za oprost od tvrde a neizvršene ženidbe, u: Posebni sudski postupci i postupanja, Zbornik radova, Zagreb, 2010., str. 57-89.
Ispišite stranicu: