Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

 

OBJAVLJENO: 14.03.2017.

Kardinal Josip Bozanić susreo se s djelatnicima Međubiskupijskih sudova

Moderator sudova, zagrebački nadbiskup i metropolit, kardinal Josip Bozanić susreo se u utorak, 14. ožujka 2017. godine u dvorani »Sabornica« Nadbiskupskoga duhovnog stola s djelatnicima Međubiskupijskih sudova u Zagrebu prigodom otvaranja nove sudske godine. Susretu su nazočili i mons. Josip Mrzljak, biskup varaždinski, pomoćni zagrebački biskupi mons. Ivan Šaško i mons. Mijo Gorski, preč. Damir Vrabec, delegat bjelovarsko-križevačkog biskupa, mons. Marko Cvitkušić, delegat sisačkog biskupa, moderator Nadbiskupskoga duhovnog stola preč. Marko Kovač, ekonom Zagrebačke nadbiskupije preč. Konrad Žižek te djelatnici i vanjski suradnici Međubiskupijskih sudova i drugi gosti. Pozdravnu riječ prisutnima je uputio sudski vikar dr. sc. Josip Šalković istaknuvši važnost godišnjih susreta koji su prigoda da se »pitamo kako smo živjeli iskustvo novoga u prošlosti, kako smo se susretali s izazovima i zahtjevnošću raznih početaka, kako smo odgovorili na pravno-pastoralna pitanja«. Zahvaljujući onima koji su u protekloj sudskoj godini pomogli Sudu da ispravno započne primjenjivati reformu kanonskoga postupka za parnice proglašenja ništavosti ženidbe, dr. sc. Šalković zaželio je svima novi polet i hrabrost, odlučnost i konkretnost u novoj sudskoj godini. Kardinal Josip Bozanić, pozdravljajući službenike sudova, izrazio je poštovanje i zahvalnost za vrijedan posao koji vrše. U prigodnoj riječi podsjetio je na riječi pape Franje ove godine, prigodom susreta sa službenicima suda Rimske rote, koji je stavio naglasak na pitanje odnosa vjere i sakramenta ženidbe, a posebno na to kako se gleda na vjeru duboko ukorijenjenu u ljudskom i kulturalnom okruženju u kojem se oblikuje ženidbena nakana. Kardinal je napomenuo da stoga niti naši mladi i zaručnici nisu pošteđeni mentaliteta i djelovanja koja čovjeka danas nastoje udaljiti od Božjih istina. Na temelju Svetoga pisma i nauka Crkve, istaknuo je da se za »brak i obitelj nije dovoljno osloniti samo na svoje ljudske snage, nego je potrebno koristiti i dar vjere«, a zaručnici su osobito pozvani slavlju sakramenta ženidbe pristupiti sa stavom vjere. Kardinal je upozorio da u današnje vrijeme postoji opasnost da se u brak uđe pomalo nespremno, ponekad bez dublje i ozbiljne svijesti o značenju kršćanskoga braka i bračnih obveza, o čemu su promišljali i članovi Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije na drugom sinodskom zasjedanju. Na temelju Radnog dokumenta Sinode i više iznesenih intervenata, može se sažeti da je priprava za ženidbu zadaća svekolike biskupijske zajednice te da je prigodno i povlašteno vrijeme evangelizacije zaručnika. Stoga je osobiti izazov, naglasio je Kardinal, osim već postojećih putova i modela priprave za ženidbu, zaručnicima omogućiti i neke nove te pripravu za ženidbu organizirati »poput katekumenata«, kao što je to predvidjela i apostolska pobudnica Familiaris consortio i sinodalni oci na prošle dvije biskupske Sinode, a imajući u svijesti da su kvalitetni putovi priprave za ženidbu najbolje sredstvo prevencije njezine ništavosti. Djelatnike Međubiskupijskih sudova Kardinal je pozvao, kada se u pojedinom slučaju nađu pred pitanjima odnosa vjere i sakramenta ženidbe te utjecaja vjere na valjanost ženidbe, da se služe naukom pape Benedikta XVI. i pape Franje što su ga po tom pitanju izrekli pred službenicima suda Rimske rote. Također ih je ohrabrio da u sudskom pastoralu potaknu sve za koje vide da su se udaljili od vjere da se vrate na put obraćenja i otvore se Božjoj istini i milosti. Na kraju prigodne riječi, Kardinal je poželio djelatnicima da i u novoj sudskoj godini služe vedra duha i prožeti žarkom ljubavlju prema Crkvi. U svrhu cjeloživotne formacije djelatnika Sudova, mr. sc. Alen Lulić, branitelj veze na Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu, na Susretu je održao predavanje na temu: »Služba branitelja veze nakon reforme kanonskog postupka za parnice proglašenja ništavosti ženidbe«. Početkom 2016. godine pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu s radom je započeo Ured za davanje savjeta. Izvješće o prvoj godini rada Ureda iznijela je gospođa Darinka Murić, kancelar Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu i voditelj Ureda. U izvješću je istaknula da je u 2016. godini u Uredu 259 osoba dobilo pravnu pomoć, od čega je njih 237 zatražilo informativni savjetodavni razgovor, 16 osoba zatražilo je pomoć pri sastavljanju tužbe, 6 osoba jednokratnu pravnu pomoć tijekom odvijanja parnice, a 2 stranke zatražile su zastupanje odvjetnika tijekom odvijanja cijelog postupka. Izvještaj o radu Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu podnio je pridodani sudski vikar, mr. sc. Ivan Rak. Izvijestio je da je Sud u sudskoj godini 2016. u najvećem broju rješavao parnice o ništavosti ženidbe. U sudskoj godini 2016. zaprimljena je 61 tužba, 11 upita putem klasične pošte i 27 upita putem elektroničke pošte. Izrečeno je 40 presuda u parnicama proglašenja ništavosti ženidbe kroz sudsku godinu 2016., a od toga je u 23 parnice utvrđena ništavost ženidbe. U sjedište Suda u Zagrebu kroz proteklu sudsku godinu bila je pozvana 651 osoba, u podružnicu Suda u Varaždin pozvana je 21 osoba, u podružnicu Suda u Sisku pozvane su 22 osobe, a najčešći razlog njihova dolaska bio je poziv na preslušanje, zatim vještačenje te uvid u spise parnice. U 36 parnica bilo je potrebno sudjelovanje sudskog vještaka, a u 7 sudjelovanje sudskog tumača. U fazi istražnih ili dokaznih radnji nalazi se 57 parnica. U kratkom izlaganju predsjednik Međubiskupijskoga prizivnog suda fra dr. Ratko Radišić izvijestio je da je na početku 2016. godine u tijeku bilo 19 parnica, a tijekom godine ih je zaprimljeno još 24. Tijekom 2016. godine Prizivni sud riješio je 30 parnica od kojih je u 12 parnica odlukom potvrđena presuda kojom je utvrđena ništavost ženidbe na sudu prvoga stupnja, a u redovitom sudskom postupku izrečeno je 18 presuda od kojih je u 6 parnica utvrđena ništavost ženidbe. U sudsku godinu 2017. Prizivni sud ušao je s 13 neriješenih parnica. Mr. sc. Stjepan Večković, promicatelj pravde, u skladu sa službom u zaštiti javnoga dobra, dobra Crkve, također je podnio izvješće. Sudsku godinu 2016. nazvao je »godinom formacije pastira za lakši pristup vjernika sudu« te je podsjetio na pohvalne korake biskupa Zagrebačke crkvene pokrajine u pružanju obavijesne, savjetničke i posredničke pomoći vjernicima koji su rastavljeni, razvedeni i ostavljeni. Promicatelj pravde pozitivnim je ocijenio rad Ureda za davanje savjeta u 2016. godini te je upozorio službenike Suda, koji sudjeluju u pružanju pravne pomoći prije pokretanja parnice, da ne mogu sudjelovati u parnici niti kao suci niti kao branitelji veze. I ove je godine Promicatelj pravde pozvao službenike Suda da učine sve što je u njihovoj mogućnosti da rokovi glede izricanja i objavljivanja presuda budu poštovani u većini parnica. Na otvaranju nove sudske godine predstavljeni su i novi djelatnici Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu: mr. sc. Ivan Rak, pridodani sudski vikar; mr. sc. Alen Lulić, branitelj veze; vlč. Karlo Šimek, mag. psych., sudski stručnjak psiholog te dr. sc. Antonio Quirós Fons, sudski tumač za španjolski jezik.

   ARHIVA SVIH AKTUALNOSTI