Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Parnice o ništavosti ženidbe

Što Bog združi, čovjek neka ne rastavlja (Mt 19,6).

Ženidba nije samo ugovor, nego među krštenima ima novu dimenziju koju može shvatiti samo onaj tko vjeruje: ženidba je i sakrament. Vrlo je mali broj sklopljenih ženidbi koje se mogu proglasiti ništavim, tj. nevaljanim, a to su one u kojima postoji:

– Osobna nesposobnost stranaka (zapreke)
– Nedostaci u ženidbenoj privoli
– Nedostaci u kanonskom obliku

Ako jedan od ženidbenih drugova, ili ako oba bračna druga, opravdano sumnja(ju) u valjanost ženidbe, potrebno je najprije obaviti savjetodavni razgovor s vlastitim župnikom ili u obiteljskom savjetovalištu ili s crkvenim pravnikom kako bi se vidjelo postoji li pravni temelj (kanonski razlog) za pokretanje parnice i kojim dokazima stranka raspolaže.