Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Istraživanje parnice

Istraživanje parnice ili dokazna faza je razdoblje u kojoj parnične stranke podnose svoje dokaze i rješavaju uzgredne sporove koji bi se eventualno mogli pojaviti. Prihvaćanje tužbe ne garantira tužitelju/tužiteljici da će se tijekom postupka utvrditi ništavost ženidbe. Na osnovi provedenog istražnog i dokaznog postupka dolazi se do moralne sigurnosti. Suci dostatnu moralnu sigurnost o ništavosti ženidbe mogu steći jedino na temelju dokaza (ispitivanje stranaka, svjedoka, isprava, stručnjaka (vještaka: psihologa, psihijatra, ginekologa…). Teret dokazivanja leži na tužitelju/tužiteljici koji/koja napada valjanost ženidbe.

Dokazna faza završava odlukom o zaključenju dokaznoga postupka. Kada prikupi dokaze, sudac mora prije rasprave parnice objaviti spise. Spisi se objavljuju odlukom suca kojom stranke i njihovi odvjetnici dobivaju pravo uvida u njih i mogućnost iznošenja obrana.