Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Pokušaj izmirenja stranaka

Obveza je suca pokušati izmiriti ženidbene drugove kad god nazre ikakvu nadu u dobar ishod, uvijek poštujući pravednost. Očito da je u tom pokušaju isključena svaka nagodba ili sporazum.

Pomirenje je moguće samo u slučaju:

1) da ženidbeni drugovi ukrijepe ženidbu, ako je ništavost sigurna ili dvojbena;

2) da ženidbeni drugovi uspostave zajednički ženidbeni život, ako se ustanovi da je ženidba stvarno valjana.

U tom pokušaju sudac je dužan upotrijebiti sva “pastoralna sredstva” koja su mu na raspolaganju.