Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Što slijedi kad se tužba prihvati

U odluci kojom se tužba prihvaća sudski vikar naredi da se primjerak tužbe priopći branitelju veze i, ako tužbu nisu potpisale obje stranke, tuženoj stranci, dajući joj rok od petnaest dana da iznese svoje mišljenje o zahtjevu.

Kada prođe navedeni rok, nakon što je, ako i koliko god to smatra prikladnim, drugu stranku ponovno upozorio da očituje svoje mišljenje o tužbi, i saslušavši branitelja veze, sudski vikar odlukom odredi formulaciju dvojbe i odluči treba li se parnica voditi redovitim ili kraćim postupkom. Ta odluka odmah se priopćava strankama i branitelju veze.

Ako parnicu treba voditi redovitim postupkom, sudski vikar istom odlukom uspostavi sudsko vijeće. Formulacija dvojbe mora odrediti s kojeg se razloga ili s kojih se razloga osporava valjanost ženidbe.

Ako se pak odredi vođenje parnice kraćim postupkom pred biskupom, sudski vikar istom odlukom kojom utvrđuje formulaciju dvojbe imenuje istražitelja i prisjednika te na sjednicu, koja se treba održati u roku od trideset dana, poziva sve one koji na njoj trebaju sudjelovati.

Jednom utvrđena formulacija dvojbe ne može se valjano mijenjati, osim novom odlukom, zbog važnog razloga, na zahtjev jedne od stranaka, nakon što se sasluša druga stranka i branitelj veze te nakon temeljitog razmatranja razloga.

Određivanje formulacije dvojbe/dvojba i njezino priopćivanje strankama od velike su važnosti jer su usko povezani s pojmom suđenja i, dosljedno tome, s pravom na obranu. Bez određivanja formulacije dvojbe nema ni samog suđenja. Osim toga, nitko se ne može prikladno braniti ako ne zna o čemu je riječ, tj. o kojem je točno razlogu riječ. Kod postupaka o ništavosti ženidbe, formulacija dvojbe ili dvojba ne smije se ograničiti samo na opću činjenicu je li utvrđena ništavost ženidbe u dotičnom slučaju, nego mora odrediti iz kojeg se ili kojih razloga pobija valjanost ženidbe. Svaki pojedini razlog treba upućivati na određeni kanon ženidbenoga prava i treba za svaki pojedini navedeni razlog ništavosti naznačiti na koji se stranka u parnici poziva. Naravno da razloga ništavosti može biti i više, a mogu se formulirati bilo na izmjenični, bilo pomoćni ili podređeni način, već prema različitim razlozima ništavosti. To je preciziranje prijeko potrebno da bi se mogla donijeti presuda koja dopušta sklapanje nove ženidbe.

Kada stranke prihvate odluku o formulaciji dvojbe ili dvojba, odnosno ako u roku 10 dana od priopćavanja odluke stranke ništa ne prigovore, predsjednik ili izložitelj novom odlukom određuju istraživanje parnice i pozivaju stranke na preslušanje.