Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Uloga crkvenih savjetovališta

Bračni par u krizi?

Gotovo svaki bračni par jednom naiđe na krizu u braku zbog raznoraznih problema. Tada jedan ili oba partnera počinju razmišljati o rastavi, o prekidu zajedničkoga života. To ne mora značiti da je ženidba sklopljena nevaljano i da je potrebno obraćanje Sudu za postupak proglašenja ništavosti ženidbe. U slučajevima kada ne postoje kanonski razlozi za pokretanje parnice ništavosti ženidbe, a život bračnih drugova postaje nemoguć (npr. zbog preljuba ili fizičkog i psihičkog nasilja), Zakonik kanonskoga prava predviđa rastavu uz trajanje ženidbene veze, no ona ne dozvoljava sklapanje nove crkvene ženidbe.

Bračni par koji se nalazi u krizi ima mogućnost obraćanja u crkvena bračno-obiteljska savjetovališta. Takva su savjetovališta, osim bračnim parovima namijenjena i pojedincima te obiteljima koji se nalaze u kriznim i problematičnim situacijama. Preporučamo svim strankama koje imaju namjeru pokrenuti postupak proglašenja ništavosti ženidbe da prije odluke o pokretanju parnice razgovaraju u crkvenom bračno-obiteljskom savjetovalištu.

Problematika s kojom se mogu susresti obitelji, bračni parovi i pojedinci može biti različita, primjerice: depresija, nerazvijene životne vještine, nizak prag na frustraciju, strahovi, tjeskobe, adolescentske krize, teškoće u donošenju važnih odluka, problemi obitelji gdje su prisutni ovisnost, nasilje, bolest, problemi roditeljstva, komunikacije, gubitak bliskih osoba…

Nažalost, u našem mentalitetu često je prisutno mišljenje da se stvari rješavaju same od sebe, da je potrebno šutjeti i trpjeti probleme bez da pokušamo nešto promijeniti, da gurajući ih pod tepih i ignorirajući nekom čarolijom nestanu.

Stoga je u radu Savjetovališta vrlo bitan individualiziran pristup, gdje nema mjesta etiketiranju i pretpostavljanju već se osoba prihvaća i pokušava razumjeti onakva kakva jest. Savjetovanje ne podrazumijeva davanje savjeta, već zajednički rad na više područja, primjerice sagledavanje problema sa više strana, razumijevanje uzroka, stjecanje nekih novih životnih vještina. Osoba postaje svjesna svojih vrijednosti, ali i slabih točaka, potrebno je priznati i prihvatiti svoje osjećaje vezane uz problem. Ovo su samo neki u nizu potrebnih koraka u savjetovalištu, no onima koji žele raditi na sebi, najčešće slijedi bolji kontakt, odnos sa samima sobom i drugima. Pomoć je ostvariva tamo gdje postoji motivacija, jer ne može se pomoći nekome tko pomoć ne želi, dakle tko se ne želi angažirati osobno.

Ukoliko se u Savjetovalište javi osoba čije rješavanje problema nije u domeni Savjetovališta, upućuju se na druge državne i crkvene institucije, pojedince te nevladine udruge (Centri za socijalni rad, bolnice, druga savjetovališta, duhovnici, psihijatri…) koje se bave obiteljskom tematikom. Isto tako, postoje i mnoge tribine, seminari, događanja u organizaciji drugih crkvenih institucija, udruga i slično, a Savjetovalište nastoji skupljati i imati što više informacija o tome kako bi mogli svoje klijente informirati.

Usluge Savjetovališta su besplatne, a diskrecija zajamčena.

Preporučamo svim strankama koje imaju namjeru pokrenuti postupak proglašenja ništavosti ženidbe da prije odluke o pokretanju parnice razgovaraju u crkveno bračno-obiteljskom savjetovalištu gdje mogu također dobiti korisne informacije.

Obiteljsko savjetovalište Zagrebačke nadbiskupije djeluje pri Uredu za obiteljski pastoral Zagrebačke nadbiskupije.

Adrese crkvenih bračno-obiteljskih savjetovališta na teritoriju Republike Hrvatske i Bosne iHercegovine u kojima se mogu dobiti korisne informacije i stručna pomoć:

 

Crkvena bračno-obiteljska savjetovališta u Hrvatskoj

Bračno i obiteljsko savjetovalište – Osijek (Đakovačko-osječka biskupija)
Strossmayerova 58
31000 Osijek
tel.: (031) 253 916; (031) 253 917
e-mail: savjetovaliste-os@djos.hr

Bračno i obiteljsko savjetovalište – Slavonski Brod (Đakovačko-osječka biskupija)
Kumičićeva 14,
35000 Slavonski Brod
tel.: (035) 411 420

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja pri Caritasu Đakovačko-osječke biskupije
Eugena Kumičića 14
35000 Slavonski Brod
tel.: (035 ) 416 116

Crkveno obiteljsko savjetovalište Gospićko-senjske biskupije
Gajeva 2, 47000 Ogulin
tel: (047) 522 323

Katoličko savjetovalište za brak i obitelj (Porečka i Pulska biskupija)
Zagrebačka 34
52100 Pula
tel.: (052) 223 584

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Riječke nadbiskupije
Tizianova 11,
51000 Rijeka
tel: (051) 514 381

Obiteljsko i bračno savjetovalište pri Uredu za obitelj Riječke nadbiskupije
Slaviše Vajnera Čiće 2
51000 Rijeka
tel.: (051) 330 467

Obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije
Gundulićeva 5
21000 Split
tel.: (021) 480 890

Savjetovalište za obitelj – Gospa od zdravlje (Splitsko-makarska nadbiskupija)
Gaje Bulata 3
21000 Split
tel.: (021) 340 190

Obiteljsko savjetovalište pri Caritasu Šibenske biskupije
Težačka 106
22000 Šibenik
tel.: (022 ) 216 096

Bračno i obiteljsko savjetovalište (Varaždinska biskupija)
Zagrebačka 3
42000 Varaždin
tel. (042) 314 165

Obiteljsko savjetovalište pri Caritasu Zadarske nadbiskupije
F. Tuđmana bb
23000 Zadar
tel.: (023) 314 252 i (023) 312 222

Obiteljsko savjetovalište Zagrebačke nadbiskupije
Kaptol 31
10000 Zagreb
tel.: (01) 4894 828

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije
Sv. Nikole Tavelića 30
Kustošija
10000 Zagreb
tel: (01) 366 88 22; (01) 301 62 74
mob: (098) 408 535; (098) 408 537
e-mail: obiteljskosavjetovaliste@czn.hr

Crkvena bračno-obiteljska savjetovališta u Bosni i Hercegovini

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije

Pruščakova 13
71000 Sarajevo
Tel: +387 33 650 023
Fax: +387 33 220 637
e-mail: caritas@bih.net.ba

Obiteljsko savjetovalište Banjolučke biskupije

Kralja Petra I, 123
78000 Banja Luka
Tel./fax 051/300 890, 312 149
mob. 063/956 745

Obiteljsko savjetovalište Biskupije Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanjske

Zagrebačka 5A
BiH – 88000 Mostar
Tel.: 036 328 916, 036 328 917
Faks: 036 328 918
E-mail: caritas-mostar@tel.net.ba

 

Iz Direktorija za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj Hrvatske biskupske konferencije, br. 73:

 

«Obiteljska su savjetovališta izuzetno važna i njihovo je djelovanje dalekosežno i veoma osjetljivo. Mjerodavna crkvena vlast svakako treba na dvojak način bdjeti nad katoličkim savjetovalištima. Prvo, uz pomoć stručnjaka nastoji da u savjetovalištu djeluju stručne i uravnotežene osobe koje – na razini u kojoj savjetovalište dopušta – pomažu obiteljima ili pojedinim njezinim članovima. Drugo, mjerodavna crkvena vlast bdije da katolička savjetovališta budu u skladu s crkvenim naukom.

Katoličko savjetovalište može se uspostaviti samo odobrenjem ovlaštenoga biskupskog ordinarijata. Ono treba biti sastavljeno od osoba kompetentnih na stručnoj i ljudskoj razini. Pobliže odredbe o osnivanju i načinu djelovanja katoličkih obiteljskih savjetovališta donose se posebnim pravilnikom koji će odobriti crkvena vlast».