Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Uloga crkvenih savjetovališta

Bračni par u krizi?

Gotovo svaki bračni par jednom naiđe na krizu u braku zbog raznoraznih problema. Tada jedan ili oba partnera počinju razmišljati o rastavi, o prekidu zajedničkoga života. To ne mora značiti da je ženidba sklopljena nevaljano i da je potrebno obraćanje sudu za pokretanje postupka proglašenja ništavosti ženidbe. U slučajevima kada ne postoje kanonski razlozi za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe, a život bračnih drugova postaje nemoguć (npr. zbog preljuba ili fizičkog i psihičkog nasilja), Zakonik kanonskoga prava predviđa rastavu uz trajanje ženidbene veze, no ona ne dozvoljava sklapanje nove crkvene ženidbe.

Bračni par koji se nalazi u krizi ima mogućnost obraćanja crkvenim bračno-obiteljskim savjetovalištima. Takva su savjetovališta, osim bračnim parovima, namijenjena i pojedincima te obiteljima koje se nalaze u kriznim i problematičnim situacijama.

Problematika s kojom se mogu susresti obitelji, bračni parovi i pojedinci može biti različita, primjerice: depresija, nerazvijene životne vještine, nizak prag na frustraciju, strahovi, tjeskobe, adolescentske krize, teškoće u donošenju važnih odluka, problemi obitelji kad su prisutni ovisnost, nasilje, bolest, problemi roditeljstva, komunikacije, gubitak bliskih osoba…

Nažalost, u našem mentalitetu često je prisutno mišljenje da se stvari rješavaju same od sebe, da je potrebno šutjeti i trpjeti probleme bez da pokušamo nešto promijeniti, da gurajući ih pod tepih i ignorirajući nekom čarolijom nestanu.

Stoga je u radu savjetovališta vrlo bitan individualiziran pristup u kojem nema mjesta etiketiranju i pretpostavljanju, nego se osoba prihvaća i pokušava razumjeti onakva kakva jest. Savjetovanje ne podrazumijeva davanje savjeta, nego zajednički rad na više područja, primjerice sagledavanje problema s više strana, razumijevanje uzroka, stjecanje nekih novih životnih vještina. Osoba postaje svjesna svojih vrijednosti, ali i slabih točaka, potrebno je priznati i prihvatiti svoje osjećaje vezane uz problem. Ovo su samo neki u nizu potrebnih koraka u savjetovalištu, no onima koji žele raditi na sebi najčešće slijedi bolji kontakt, odnos sa samima sobom i drugima. Pomoć je ostvariva tamo gdje postoji motivacija, jer ne može se pomoći nekome tko pomoć ne želi, dakle tko se ne želi angažirati osobno.

Ukoliko se u savjetovalište javi osoba čije rješavanje problema nije u domeni savjetovališta, upućuje se na druge državne i crkvene institucije, pojedince te nevladine udruge (Centri za socijalni rad, bolnice, druga savjetovališta, duhovnici, psihijatri…) koje se bave obiteljskom tematikom. Isto tako, postoje i mnoge tribine, seminari, događanja u organizaciji drugih crkvenih institucija, udruga i slično, a savjetovalište nastoji skupljati i imati što više informacija o tome kako bi mogli svoje klijente informirati.

Usluge savjetovališta su besplatne, a diskrecija zajamčena.

Preporučamo svim strankama koje imaju namjeru pokrenuti postupak proglašenja ništavosti ženidbe da prije odluke o pokretanju parnice razgovaraju u crkveno bračno-obiteljskom savjetovalištu gdje mogu također dobiti korisne informacije.

Obiteljsko savjetovalište Zagrebačke nadbiskupije djeluje pri Uredu za obiteljski pastoral Zagrebačke nadbiskupije.

Adrese crkvenih bračno-obiteljskih savjetovališta na teritoriju Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine u kojima se mogu dobiti korisne informacije i stručna pomoć:

Crkvena bračno-obiteljska savjetovališta u Hrvatskoj

Bračno i obiteljsko savjetovalište – Osijek (Đakovačko-osječka biskupija)
Strossmayerova 58
31000 Osijek
tel.: (031) 253 916; (031) 253 917
e-mail: savjetovaliste-os@djos.hr

Bračno i obiteljsko savjetovalište – Slavonski Brod (Đakovačko-osječka biskupija)
Obiteljski centar Đakovačko-osječke nadbiskupije
Radoslava Lopašića 7
35000 Slavonski Brod
tel.: (035) 411 420
e-mail: savjetovaliste-sb@djos.hr

Savjetovalište za žrtve obiteljskog nasilja (Obiteljski centar Đakovačko-osječke nadbiskupije)
Radoslava Lopašića 7
35000 Slavonski Brod
tel.: (035) 416 116
e-mail: son@djos.hr

Obiteljsko savjetovalište Gospićko-senjske biskupije
Gajeva 2
47300 Ogulin
tel.: (047) 522 316
e-mail: tomic.nives@gmail.com

Savjetovanje pri Uredu za pastoral braka i obitelji Krčke biskupije
Stjepana Radića 1
51500 Krk
tel.: (051) 867 946
e-mail: ured.obitelj@ri.t-com.hr

Obiteljsko savjetovalište Porečke i Pulske biskupije (djeluje u dva grada)
Adresa 1: Ulica Družbe sv. Ćirila i Metoda 5, 52000 Pazin
Adresa 2: Zagrebačka 30 (Opća bolnica Pula – iza kapelice)
tel.: 095/5385 721 (za informacije); 091/263 5062 (SMS ili poziv od ponedjeljka do petka od 10 do 14 sati)
e-mail: obitelj@ppb.hr ili ppb.obitelj@gmail.com

Centar »Pro vita et familia« pri Caritasu Požeške biskupije
Vukovarska 7
34000 Požega
tel.: (034) 272 237
e-mail: centar@pozeska-biskupija.hr

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Riječke nadbiskupije
Osječka 84A
51000 Rijeka
tel.: (051) 511 443, (051) 651 001
e-mail: caritasrijeka@gmail.com

Savjetovalište Caritasova doma Sv. Ana (Riječka nadbiskupija)
Osječka 84A
51000 Rijeka
tel.: (051) 211 146

Obiteljsko i bračno savjetovalište pri Uredu za obitelj Riječke nadbiskupije
Slaviše Vajnera Čiče 2
51000 Rijeka
tel.: (051) 581 216
e-mail: savjetovaliste@ri-nadbiskupija.hr

Obiteljsko savjetovalište Sisačke biskupije
Trg bana J. Jelačića 1
44000 Sisak
tel./faks: (044) 544 560

Obiteljsko savjetovalište Splitsko-makarske nadbiskupije
Gundulićeva 5
21000 Split
tel.: (021) 480 890
e-mail: obiteljsko-s@inet.hr

Savjetovalište za obitelj pri samostanu Gospe od Zdravlja (Splitsko-makarska nadbiskupija)
Gaje Bulata 3
21000 Split
e-mail: danijela.dmv@gmail.com

Bračno i obiteljsko savjetovalište pri Uredu za život i obitelj Šibenske biskupije
Fausta Vrančića 8
22000 Šibenik
tel.: (021) 340 190
e-mail: bios.sibenik@gmail.com

Bračno savjetovalište Varaždinske biskupije
Zagrebačka 3
42000 Varaždin
tel.: (042) 314 165
e-mail: bracno-savjetovaliste@vz.t-com.hr

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zadarske nadbiskupije
Franje Tuđmana 24/o
23000 Zadar
tel.: (023) 316 710
e-mail: caritas@zd.t-com.hr

Obiteljsko savjetovalište Caritasa Zagrebačke nadbiskupije
Nikole Tavelića 30
10000 Zagreb
tel.: (01) 366 88 22; (01) 301 62 74
e-mail: obiteljskosavjetovaliste@czn.hr

Obiteljsko savjetovalište Dubrovačke biskupije
Liechtensteinov put 22
20000 Dubrovnik
tel.: (020) 322 054
e-mail: obiteljsko.savjetovaliste@dubrovacka-biskupija.hr

Crkvena bračno-obiteljska savjetovališta u Bosni i Hercegovini

Caritas Vrhbosanske nadbiskupije
Nikole Šopa 50a
71210 Sarajevo, Ilidža
tel.: +387 33 544 688
e-mail: info@caritas-sarajevo.ba

Obiteljsko savjetovalište Banjalučke biskupije
Kralja Petra I. Karađorđevića br. 125
78000 Banja Luka
tel.:  +387 51 312 149
e-mail: caritas@inecco.net

Obiteljski centar caritasa biskupija Mostar-Duvno i Trebinje-Mrkan
Zagrebačka 5A
88000 Mostar
tel.: +387 36 328 916
e-mail: obiteljskicentar@caritas-mostar.ba

Iz Direktorija za obiteljski pastoral Crkve u Hrvatskoj Hrvatske biskupske konferencije, br. 73:

Obiteljska su savjetovališta izuzetno važna i njihovo je djelovanje dalekosežno i veoma osjetljivo. Mjerodavna crkvena vlast svakako treba na dvojak način bdjeti nad katoličkim savjetovalištima. Prvo, uz pomoć stručnjaka nastoji da u savjetovalištu djeluju stručne i uravnotežene osobe koje – na razini u kojoj savjetovalište dopušta – pomažu obiteljima ili pojedinim njezinim članovima. Drugo, mjerodavna crkvena vlast bdije da katolička savjetovališta budu u skladu s crkvenim naukom.

Katoličko savjetovalište može se uspostaviti samo odobrenjem ovlaštenoga biskupskog ordinarijata. Ono treba biti sastavljeno od osoba kompetentnih na stručnoj i ljudskoj razini. Pobliže odredbe o osnivanju i načinu djelovanja katoličkih obiteljskih savjetovališta donose se posebnim pravilnikom koji će odobriti crkvena vlast“.