Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Zadaća u slučaju pokretanja parnice

U slučaju pokretanja postupka župnik može stranci pomoći u sastavljanju tužbe.

Pastoralno je uputiti stranku u župe u kojima se nalaze dokumenti što ih je potrebno priložiti uz tužbu.

Vlastiti župnik dužan je napisati svjedočanstvo/preporuku o istinoljubivosti i vjerodostojnosti stranke koja podnosi zahtjev. Svjedočanstvo/preporuka mora biti sadržajna i obrazložena.

Pastoralna ljubav zahtijeva da župnik tijekom sudskog postupka podrži stranku, prati je, razjasni eventualne nejasnoće, uputi k mjerodavnim osobama ili ustanovama, pokaže da mu je stalo do istine, pravde i sreće člana njegove župne zajednice.

Vlastiti župnik ili župnik koji je ženidbene drugove pripremao za ženidbu može biti predložen za svjedoka u parnici, bilo od stranke bilo po službenoj dužnosti od strane suda.

U iznimnim slučajevima kad stranke ili svjedoci ne mogu doći u sjedište suda na preslušanje, sud bi mogao za preslušatelja ili bilježnika imenovati župnika. U tom slučaju župnik preslušatelj ili bilježnik djeluje isključivo prema uputama suda. U slučaju pak poteškoća kod redovitog načina dostave tužbe ili odluka, sud može odrediti župnika da izvrši zadaću dostavljača.

U nekim parnicama sud može od župnika zatražiti i mišljenje glede istinoljubivosti ili vjerodostojnosti svjedoka koji su predloženi za svjedočenje. Mišljenje župnika trebalo bi biti obrazloženo.

Po završetku sudskog postupka, odnosno izvršne presude kojom se utvrdila ništavost ženidbe, župnik ima zadaću da prema dopisu mjesnog ordinarija vjerno i brižno u maticu vjenčanih i krštenih ubilježi presuđenu ništavost i eventualnu zabranu sklapanja nove ženidbe, ako je zabrana postavljena.