Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Zadaća u slučaju pokretanja parnice

U slučaju pokretanja postupka župnik može stranci pomoći u sastavljanju tužbe. Predložak za sastavljanje tužbe može se preuzeti ovdje.

Pastoralno je uputiti stranku u župe u kojima se nalaze dokumenti što ih je potrebno priložiti uz tužbu.

Vlastiti župnik dužan je napisati svjedočanstvo/preporuku o istinoljubivosti i vjerodostojnosti stranke koja podnosi zahtjev. Svjedočanstvo/preporuka mora biti sadržajna i obrazložena. Predložak za svjedočanstvo o istinoljubivosti i vjerodostojnosti stranke u sudskom postupku može se preuzeti ovdje.

Pastoralna ljubav zahtijeva da župnik tijekom sudskog postupka podrži stranku, prati je, razjasni eventualne nejasnoće, uputi k mjerodavnim osobama ili ustanovama, pokaže da mu je stalo do istine, pravde i sreće člana njegove župne zajednice.

Vlastiti župnik ili župnik koji je ženidbene drugove pripremao za ženidbu može biti predložen za svjedoka u parnici, bilo od stranke bilo po službenoj dužnosti od strane suda.

U iznimnim slučajevima kad stranke ili svjedoci ne mogu doći u sjedište suda na preslušanje, sud bi mogao za preslušatelja ili bilježnika imenovati župnika. U tom slučaju župnik preslušatelj ili bilježnik djeluje isključivo prema uputama suda. U slučaju pak poteškoća kod redovitog načina dostave tužbe ili odluka, sud može odrediti župnika da izvrši zadaću dostavljača.

U nekim parnicama sud može od župnika zatražiti i mišljenje glede istinoljubivosti ili vjerodostojnosti svjedoka koji su predloženi za svjedočenje. Mišljenje župnika trebalo bi biti obrazloženo. Predložak za svjedočanstvo župnika o istinoljubivosti i vjerodostojnosti svjedoka može se preuzeti ovdje.

Po završetku sudskog postupka, odnosno izvršne presude kojom se utvrdila ništavost ženidbe, župnik ima zadaću da prema dopisu mjesnog ordinarija vjerno i brižno u maticu vjenčanih i krštenih ubilježi presuđenu ništavost i eventualnu zabranu sklapanja nove ženidbe, ako je zabrana postavljena.