Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

 

OBJAVLJENO: 17.04.2014.

Priopćenje sa sedmog međunarodnog simpozija crkvenih pravnika u Subotici

Sedmi međunarodni simpozij crkvenih pravnika na temu „Zaručništvo i priprava za ženidbu“, održan 11. i 12. listopada 2013. u Subotici, okupio je crkvene pravnike iz Hrvatske, BiH, Slovenije i Srbije. Pod sponzorstvom Hrvatske biskupske konferencije simpozij je organiziralo Hrvatsko kanonističko društvo, a u suorganizaciji sudjelovali su Subotička biskupija i Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Simpoziju su nazočili mons. Ivan Pénszes, biskup subotički, mons. Mato Uzinić, biskup dubrovački, mons. Tomo Vukšić, vojni ordinarij u Bosni i Hercegovini, mons. László Német, biskup zrenjanski te mons. Đura Džudžar, apostolski egzarh za grkokatolike u Srbiji.

U ime organizatora nazočne je pozdravio dr. Josip Šalković, predsjednik Hrvatskog kanonističkog društva. Uvodeći u rad znanstvenog skupa crkvenih pravnika, od kojih najveći dio vrši povjerenu službu na sudu, istaknuo je da su službenici suda pozvani moliti za dar mudrosti i stručno se usavršavati kako bi objektivno procjenjivali činjenice i dokaze koji se odnose na život u sekulariziranom mentalitetu, koji nudi suživot kao pripravu ili čak kao zamjenu za brak, koji odbacuje bogatstvo ženidbe, dobra i vrijednosti koje iz nje proizlaze. Ovogodišnjom temom, kazao je dr. Šalković, želi se ponovno osvijetliti blagodat pomalo napuštenog pravnog instituta zaruka te zaručništva, kao vrijeme rasta, odgovornosti i milosti.

Mons. Ivan Pénszes, biskup subotički, uputio je sudionicima Simpozija riječ dobrodošlice te je progovorio o ostvarenjima pastoralnog plana i programa, aktualnim prilikama i izazovima u Subotičkoj biskupiji.

Mons. Mato Uzinić, biskup dubrovački i duhovni voditelj Hrvatskog kanonističkog društva u prigodnoj riječi stavio je naglasak na činjenicu kako sve manje ljudi sklapa ženidbu iz razloga što ne žele preuzeti odgovornost te je izrazio nadu u pronalaženje odgovora na neka  pitanja iz pastoralne brige i priprave za ženidbu. Mons. Uzinić prenio je sudionicima Simpozija riječ pozdrava mons. Želimira Puljića, predsjednika Hrvatske biskupske konferencije.

Kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački, uputio je pisani pozdrav i čestitku za izbor tako važne i aktualne teme istaknuvši kako su stručna okupljanja uvijek izvor znanja i novih spoznaja čiji prijedlozi i zaključci predstavljaju važnost za budući hod Crkve u promicanju nove evangelizacije.

Prof. dr. Tonči Matulić, dekan Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, u ime suorganizatora poslao je također pisanu riječ pozdrava zaželjevši predavačima da na interdisciplinarni i cjelovit način rasvijetle glavnu temu Simpozija, te da svi nazočni sa Simpozija otiđu obogaćeni novim spoznajama i iskustvima korisnim za primjenu u konkretnoj pastoralnoj praksi na svim razinama crkvenog života i djelovanja.

Prvog dana Simpozija održana su izlaganja: Zaruke i dostojanstvo ženidbe: povijesno-pravni vid (mons. dr. Tomo Vukšić, Sarajevo); Zaruke (sponsalia) u rimskoj pravnoj tradiciji (dr. Marko Petrak, Zagreb); Pravna povijest zaruka u Hrvatskoj (dr. Ivan Milotić, Zagreb); Obećanje ženidbe u važećem Zakoniku i krajevnom pravu: noviteti i izazovi (mr. Marija Živković, Đakovo); Mnogostruke priprave za ženidbu i zaštita od ništavosti (mr. Árpád Tóth, Subotica); Isprave o kanonskom statusu zaručnika u parnici ništavosti ženidbe (dr. Ivica Ivanković Radak, Subotica); Izvid i ženidbeni navještaj – od formalnosti do pomoći vjernika (dr. Marko Mrše, Split). Nakon izlaganja održana je rasprava u kojoj su otvorena pravno-pastoralna pitanja i dani odgovori koji se odnose na same zaručnike, pastoralne djelatnike i službenike pravde, koji tijekom ženidbenih sudskih postupaka istražuju razdoblje zaručništva i pripreme za ženidbu.

U poslijepodnevnim satima sudionici Simpozija posjetili su znamenitosti grada Subotice,  zajednicu Hrvata u Tavankutu i galeriju umjetnosti u tehnici slame. U Katedrali sv. Terezije Avilske, sudionici Simpozija sudjelovali su na Euharistijskom slavlju, koje je predvodio mons. Ivan Pénszes, biskup subotički, u koncelebraciji s mons. Matom Uzinićem, biskupom dubrovačkim, koji je održao homiliju, te svećenicima. Mons. Uzinić je u homiliji govorio o potrebi i važnosti zajedništva te međusobne komunikacije pri čemu ne smijemo zaboraviti da je Bog upravo po Isusu Kristu, svome Sinu obnovio i uspostavio ponovnu komunikaciju između Boga i čovjeka.

U subotu, drugog dana Simpozija, održana su izlaganja: Pravno-pastoralni problemi u pripravi za ženidbu. Izabrana pitanja (mr. Luka Paljević, Krk); Uvođenje zaručnika u znakove i sadržaj slavlja vjenčanja (mr. Milan Dančuo, Zagreb); Utjecaj bračnog ugovora na bonum coniugum (mr. Lucija Babić, mr. Olja Barščevski, Zagreb); Psihička zrelost ili minimalna sposobnost za sklapanje ženidbe? (dr. Josip Bošnjaković, Đakovo).

Na okruglom stolu na temu „Aktualna pitanja priprave za sklapanje ženidbe“ održana su izlaganja: Produženo zaručništvo – pastoralni izazov u promijenjenim društvenim okolnostima (dr. Ivan Ćubelić, Split); Pravo na izbor ženidbenog staleža i razborito protivljenje roditelja (mr. Marko Tomić, Sarajevo); Pristup odraslih u kršćanstvo i sakrament ženidbe (mr. Martina Laković, Rim); Otpadnik od vjere i pravo na sklapanje ženidbe (dr. Andrej Saje, Ljubljana); Naravne obveze ženidbenog druga prema drugoj stranci ili djeci rođenoj iz prijašnje veze (mr. Emil Svažić, Rijeka); Uklanjanje zabrane sklapanja nove ženidbe dodane presudom (DC, čl. 251) (dr. Josip Šalković, Zagreb).

Na plenarnoj raspravi došlo je do izražaja da je stvarnost braka sadržajem tako bogata da od svih članova Božjeg naroda traži stalno otkrivanje, procjenu i vrednovanje razdoblja koje prethodi vjenčanju. Istaknuta je potreba budnosti kako bi se izbjegle nevaljane i nedopuštene ženidbe te odgovornost za drugoga osobito od strane pastoralnih djelatnika u čemu će pomoći zbornik radova sa Simpozija čije objavljivanje zbog važnih i aktualnih tema zahtijeva žurnost.

Znanstveni skup završio je riječima zahvale dr. Šalkovića upućene suorganizatorima Subotičkoj biskupiji i Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, predavačima i sudionicima. Na osobit način zahvalio se Hrvatskoj biskupskoj konferenciji, sponzoru Simpozija na otvorenosti i pomoći, podršci i suradnji.

mr. Agneza Andrašek

foto_sub_1

 

foto_sub_2

 

foto_sub_3

 

foto_sub_4

 

foto_sub_5

 

foto_sub_6

 

foto_sub_7

 

   ARHIVA SVIH AKTUALNOSTI