Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

 

OBJAVLJENO: 17.03.2010.

Priopćenje za javnost

Kardinal Josip Bozanić otvorio sudsku godinu 2010.

 

U utorak, 16. ožujka 2010. u dvorani »Vijenac« Nadbiskupskog pastoralnog instituta u Zagrebu moderator sudova zagrebački nadbiskup i metropolit, kardinal Josip Bozanić otvorio je sudsku godinu 2010. za Međubiskupijski sud prvoga stupnja i Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu. Na otvaranju su sudjelovali mons. Vlado Košić, biskup sisački, mons. Valentin Pozaić i mons. Ivan Šaško, pomoćni biskupi zagrebački, dr. Tomislav Markić, biskupski vikar za vjernike, prof. dr. sc. Josip Oslić, dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Marko Petrak, prodekan za nastavu Pravnoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Šimunović, predstojnik Katehetskog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu, djelatnici biskupijske kurije, djelatnici i vanjski suradnici Međubiskupijskih sudova u Zagrebu, župnici grada Zagreba, studentice i studenti Katoličkog bogoslovnog fakulteta, te drugi gosti.

 

Pozdravnu riječ uputio je sudski vikar, dr. Josip Šalković zaželivši da svim prisutnima susret povodom otvaranja sudske godine bude poticaj za što jasniji i snažniji navještaj dostojanstva ženidbe, a da službenicima pravde pomogne u traženju, obrani i iznošenju istine.

 

U nagovoru, kardinal Josip Bozanić, govorio je o odnosu ljubavi i zakona, koji se međusobno prožimanju. »Isus kaže da nije došao Zakon “ukinuti, nego ispuniti” (Mt 5, 17). A što znači ispuniti Zakon? Ljubav je potpuno ispunjenje Zakona – odgovara apostol (usp. Rim 13, 10). O zapovijedi ljubavi – kaže Isus – ovisi sav Zakon i Proroci (usp. Mt 22,40).« (…). Kardinal je istaknuo: »Suvremeni se čovjek sve češće pita kakve veze ima ljubav dvoje mladih ljudi s ženidbenim zakonom i kakvu potrebu može imati ljubav da se “veže”? Tako su sve brojniji oni koji teoretski i praktično odbijaju instituciju braka i izabiru takozvanu slobodnu ljubav ili, jednostavno, zajednički život. Samo onaj tko u riječi Božjoj otkrije dubok, životni odnos između zakona i ljubavi, između odluke i institucije, može točno odgovoriti na ova pitanja i mladima uvjerljivo obrazložiti zašto se trebaju “obvezati” na doživotnu ljubav i da se ne boje od ljubavi napraviti “dužnost”. Dužnost da ljubimo štiti ljubav od “beznadnosti” i čini je “blaženom i neovisnom” te je na taj način štiti od sumnji da nismo u stanju ljubiti zauvijek. Kako bi bio istinski slobodan, čovjek mora početi vezivati samoga sebe«.

 

Izvještaj o radu Međubiskupijskog suda prvoga stupnja u Zagrebu podnio je sudski vikar, dr. Josip Šalković. Međubiskupijski sud prvoga stupnja u Zagrebu mjerodavan je za područje Zagrebačke i Đakovačko-osječke crkvene pokrajine. Dr. Šalković kazao je da je sud u sudskoj godini 2009. u najvećem broju rješavao parnice o ništavosti ženidbe. U sudskoj godini 2009. urudžbirano je 29 tužbi, 9 upita, a 144 osobe došle su na Sud u svrhu podnošenja tužbe ili traženja informacija o pokretanju parnica. U sudskoj godini 2009. izrečeno je 69 presuda u parnicama proglašenja ništavosti ženidbe, a od toga je u 23 parnice utvrđena ništavost ženidbe, a u 46 parnica nije utvrđena ništavost ženidbe. Zaključno s 31. prosincem 2009. u fazi istražnih ili dokaznih radnji nalazilo se 214 parnica. Broj neriješenih predmeta prema mogućnostima rada suda opada, čime se smanjuje i vrijeme završetka parnice, odnosno izricanja presude. U sudskoj godini 2009. u sjedište suda u Zagrebu i u podružnice u Đakovu i Varaždinu pozvano je 619 osoba. Na sud se je odazvalo 457 osoba, dok se na poziv Suda 162 osobe nisu odazvale. Na koncu izvještaja dr. Šalković je zahvalio službenicima sude, vanjskim suradnicima suda, obratio se i župnicima ističući kako je od iznimne pastoralne važnosti pratiti vjernika, župljanina do suda, a onda i tijekom sudskog postupka i zahvalio im se na suradnji i pomoći koju pružaju u nekim parnicama.

 

Za Međubiskupijski prizivni sud izvještaj je podnio predsjednik prizivnog suda dr. fra Viktor Nuić zaključivši kako je taj sud u 2009. godini zaprimio 64 parnice izrečene na sudu prvog stupnja u Zagrebu i Rijeci, izrekao je 51 presudu, od kojih je u 27 parnica utvrđena ništavost ženidbe, a u 24 parnice nije utvrđena ništavost ženidbe.

 

Mr. Stjepan Večković, promicatelj pravde, u skladu sa svojom službom u zaštiti javnoga dobra, dobra Crkve, podnio je izvješće. U sudskoj godini 2009. sve zainteresirane stranke imale su dostatne mogućnosti pristupa Međubiskupijskome sudu I. stupnja u Zagrebu. Pristup je omogućen različitim sredstvima: informativni listić, web stranica Suda, telefon, pošta, te putem pastoralnih djelatnika (napose župnika, župnih vikara, katehete..). Promicatelj pravde izrazio je zadovoljstvo smanjenjem broja neriješenih parnica, ali je istaknuo da će Sud u novoj sudskoj godini trebati poduzeti sve što je u njegovoj mogućnosti da se vrijeme trajanja postupka još smanji i da se dođe do roka kojeg predviđa zakonodavac.Na kraju izvještaja promicatelj pravde je predstavio i nove djelatnike suda prvog stupnja: mr. Agnezu Andrašek, laikinju, vjernicu novoimenovane Bjelovarsko-križevačke biskupije koja vrši službu suca, te vlč. Marka Đurina, svećenika Varaždinske biskupije koji će vršiti službu bilježnika.

 

U okviru svečanosti otvaranja Sudske godine 2010., predstavljen je Zbornik Ništavost ženidbe: procesne i supstantivne teme, prvi zbornik na temu ništavosti (nevaljanosti) ženidbe objavljen na hrvatskom govornom području, u kojemu su sabrani radovi sa II. znanstvenog simpozija crkvenih pravnika s međunarodnim sudjelovanjem, održanog u Zagrebu 10. studenog 2008. godine. O Zborniku su govorili mr. sc. Zdenko Ilić, asistent na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Đakovu Sveučilišta u Osijeku, i branitelj veze, prof. dr. sc. Marko Petrak, prodekan za nastavu Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Josip Šimunović, predstojnik Katehetskog instituta KBF-a Sveučilišta u Zagrebu i izvanredni profesor pri Katedri pastoralne teologije KBF-a u Zagrebu i Nedjeljko Pintarić, direktor Glasa Koncila.

 

Mr. sc. Zdenko Ilić, predstavio je sadržaj Zbornika i ukazao na značenje Zbornika za znanost kanonskog prava u hrvatskim okolnostima. Prof. dr. sc. Marko Petrak govorio je o doprinosu Zbornika u kontekstu paralelizma pravnih sustava (civilnog i kanonskog) i o izazovima za nova znanstvena istraživanja i suradnju. Prof. dr. sc. Josip Šimunović osvrnuo se na doprinos Zbornika u pastoralnom djelovanju (župnika, župnih vikara, vjeroučitelja…) i na njegov značaj kao priručnika studentima na crkvenim fakultetima i institutima. U ime nakladnika Zbornika Nedjeljko Pintarić, direktor Glas Koncila prisutnima je govorio o Zborniku kao prvom izdanju u novootvorenom nizu Studia canonica croatica koji želi promicati i aktualizirati kanonsko pravo u Hrvatskoj, u crkvenoj i društvenoj stvarnosti.

   ARHIVA SVIH AKTUALNOSTI