Međubiskupijski sud I. stupnja u Zagrebu

Međubiskupijski prizivni sud u Zagrebu

Ured za davanje savjeta

Zbog potreba obiteljskog pastorala pri Međubiskupijskom sudu prvoga stupnja u Zagrebu uspostavljen je Ured za davanje savjeta o mogućnosti i načinu postupanja za pokretanje parnice o ništavosti ženidbe i drugih ženidbenih postupaka.
Službu davanja savjeta obnašaju stalni odvjetnici i savjetnici imenovani pri Sudu, a samo u iznimnim slučajevima, kad to potreba zahtijeva, i službenici Suda.
Pravni savjet moguće je dobiti:
– ako je obavljen prethodni savjetodavni razgovor s vlastitim župnikom i dobivena pisana Preporuka župnika;
– ako je riječ o slučaju ili parnici koja je u mjerodavnosti Suda.
Pravni savjet je moguće tražiti u svrhu:
1. otkrivanja nekog od kanonskih razloga ništavosti ženidbe;
2. pomoći kod sastavljanja tužbe i prikupljanja priloga tužbi;
3. pružanja cjelokupne pravne pomoći tijekom odvijanja parnice (od urudžbiranja tužbe do izricanja presude ili podnesenog priziva);
4. pružanja jednokratne pravne pomoći tijekom odvijanja parnice (npr. odluka o prihvaćanju tužbe, odluka o formuli dvojbe, odluka o prijelazu u dokazni postupak, uvid u spise parnice, iznošenje obrane i primjedbi, priziv na presudu i sl.).

Traženje termina za dolazak u Ured je isključivo ponedjeljkom i četvrtkom, od 11.00 do 13.00 sati na tel.: 01/4894-810.

Pružanje pravne pomoći u svrhu otkrivanja kanonskog razloga ništavosti ženidbe te pružanje pomoći kod sastavljanja tužbe i prikupljanja priloga tužbi je besplatno.
Ako pak stranka postavi odvjetnika i zatraži pružanje pravne pomoći tijekom cjelokupnog odvijanja parnice (tj. od urudžbiranja tužbe do izrečene izvršne presude ili podnesenog priziva), troškovi iznose 1.400,00 kn, a ako stranka zatraži jednokratno pružanje pravne pomoći tijekom odvijanja parnice troškovi iznose 300,00 kn, uz obdržavanje načela: »Tko nije u mogućnosti podmiriti troškove, ima pravo na potpuno oslobađanje, a tko ih može podmiriti djelomično, ima pravo na smanjenje troškova«.